คุณอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในฐานะกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงานฯ รณรงค์โปรโมทกิจกรรม “หน่วยตรวจการณ์ 24 ชั่วโมง” โดยเป็นหน่วยตระเวนออกตรวจการวิ่งรถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ และรถร่วมบริการขนส่งสินค้า ที่วิ่งในพื้นที่อำเภอบางสะพาน และนอกพื้นที่ที่อยู่ภายในจังหวัดประจวบฯ โดยทีมหน่วยตรวจการณ์ฯ จะทำหน้าที่สนับสนุน สอดส่อง ดูแล ติดตาม ควบคุมวินัยจราจรของพนักงานขับรถขนส่งสินค้า พร้อมเป็นกำลังเสริมด้านความปลอดภัยทางถนน ดูแลความปลอดภัยของชุมชน ตามนโยบายความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่ง ของบริษัทฯ

 

Advertisement