คุณอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคุณฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมงาน บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) ฉลองครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งบริษัท ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร พร้อมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเลี้ยงฉลองร่วมกับทีมงานบริษัท ณ ลานกิจกรรม สำนักงานใหญ่ บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ ( WICE)

Advertisement