คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า รับมอบเรือยนต์ท้องแบนจากคุณนำชัย สกุลฏ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย และกรรมการบริหาร บริษัท สกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อส่งมอบให้แก่ประเทศวานูอาตู ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศวานูอาตู โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า พนักงานบริษัท สกุลฏ์ซี และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริษัท สกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศวานูอาตู เป็นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศวานูอาตู เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ และด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศกำหนด 

คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า สำหรับการมอบเรือยนต์ท้องแบนให้กับประเทศวานูอาตูเป็นไปตามการขอรับสนับสนุนจาก พณฯ โจแธม เนแพต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและประโยชน์สาธารณะ ประเทศวานูอาตู เพื่อใช้ในการอพยพผู้ประสบภัยธรรมชาติ ตลอดจนใช้เป็นพาหนะขนส่งผู้โดยสารระหว่างหมู่เกาะ โดยที่ผ่านมาประเทศวานูอาตูให้การสนับสนุนประเทศไทยในการแสดงบทบาท ในฐานะคณะมนตรีของ IMO ในเวทีการประชุมองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) อย่างดีเสมอมา การส่งมอบเรือยนต์ท้องแบนและการให้การช่วยเหลือทางวิชาการ จึงเป็นการแสดงไมตรีจิตและแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยที่สามารถผลิตเรือที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลก

ด้าน คุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย  ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย เผยว่า บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จํากัด หนึ่งในบริษัทย่อยแห่ง กลุ่มบริษัทโชคนำชัย หรือ CNC Group ยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมแม่พิมพ์รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตเรืออลูมิเนียมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “สกุลฎ์ซี (SAKUN C)” กล่าวว่า เรืออลูมิเนียมของ SAKUN C สร้างขึ้นด้วยอลูมิเนียมชนิด 5083-H116 Marine Grade เป็นอลูมิเนียมชนิดที่แข็งที่สุด ทำให้เรือยุคใหม่ของสกุลฎ์ซี มีความเบา, แข็งแรงกว่า, ใช้กำลังเครื่องยนต์น้อยกว่า, ซ่อมบำรุงน้อยกว่า และอัตราการสิ้นเปลืองน้อยกว่า ซึ่งเรืออลูมีเนียมสกุลฎ์ซี มีให้เลือกหลายขนาด ทั้งขนาด 5 เมตร. (6 ที่นั่ง), 19 เมตร. (80 ที่นั่ง) และขนาดอื่น ๆ ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

สกุลฎ์ซี มีความสามารถผลิตเรืออลูมิเนียมขนาด 19 เมตร ได้เดือนละ 2 ลำ และกำลังพัฒนากระบวนการผลิต ในรูปแบบ Mass production เชื่อม robot ให้ได้ 10 ลำต่อเดือน ซึ่งความสามารถในการทำให้คุณภาพของชิ้นงานทุกชิ้นส่วนเท่ากันจนสามารถใช้ Robot นั่นคือการนำเอาเทคโนโลยีแม่พิมพ์มาใช้ผลิตทุกชิ้นส่วนเรือ โครงสร้างขนาดใหญ่ 12 เมตร เพื่อลดรอยต่อ เพิ่มความแข็งแรง ทดแทนการพับ ตัด ต่อ เชื่อมแบบเดิม รวมทั้งผ่านการทดสอบทางวิศวกรรม ทั้งกระบวนการ Material Test, Strength Simulation, Model Test ทำให้ได้เรือที่มีคุณภาพสูง”

โดย…สวนเลน

Advertisement