โดย…วณัฐสุข สงวนศิริ

ปีนี้น้ำท่าคงอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ผลิตผลข้าวได้ปริมาณมาก ๆ ผมดีใจเพราะว่าชาวนาจะค้าขายได้เงินเยอะ ๆ เมืองไทยของเรามีความเด่นในหลาย ๆ ด้าน เช่นด้านลักษณะภูมิประเทศสูงทางภาคเหนือลาดต่ำผ่านภาคกลางและลงสู่อ่าวไทย

เราคงพอจะจำกันได้นะครับว่าหลักภูมิศาสตร์เบื้องต้น แม่น้ำแคว แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ล้วนอยู่ทางภาคเหนือทั้งสิ้นแล้วบรรจบกันไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วผ่านต่อไปลงอ่าวไทย น้ำคือหัวใจหลักของเมืองไทยเรา

หากเมืองไทยเราไม่มีแม่น้ำไฉนเลยการค้าขายจะรุ่งเรืองมากมายขนาดนี้ การทำมาหากินในอดีตก็ล้วนแต่คมนาคมขนส่งกันทางเรือ ทางแพ เรือแจว เรือกล ก็ว่ากันไปตามยุคตามสมัย เรือทำหน้าที่ทุกอย่างบรรทุกสินค้า บรรทุกคน บรรทุกสัตว์ ประโยชน์ของน้ำพูดทั้งปีก็ไม่หมดไม่จบเพราะมีมากมายจริง ๆ

เมืองไทยของเรามี 4 ฤดูผมชอบฤดูฝนมากที่สุดเพราะมีน้ำทำนาได้ข้าวสารกิน น้ำทำให้เกิดชีวิตใหม่ ๆ ทั้งพืชและสัตว์ เมล็ดที่หล่นจากต้นไม้ในฤดูแล้งก็ได้โอกาสผลิออกสู่โลกในช่วงฤดูฝน สัตว์ต่าง ๆ ที่จำศีลอยู่ใต้ดินใต้ใบไม้ก็ได้ออกมาหาคู่ผสมพันธุ์สร้างระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติต่อไป ความเขียวชอุ่มก็จะมีให้เห็นช่วงฤดูฝนนี่แหละ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางก็จะเห็นท้องทุ่งนาที่กว้างขวางสุดหูสุดตาต้นข้าวเขียว ส่วนทางเหนือก็จะเห็นภูเขาป่าไม้ (เป็นหย่อม ๆ) ก็เป็นไปตามลักษณะของภูมิประเทศ

เหมือนที่เคยกล่าวไว้หลาย ๆ หนแล้วครับว่าธรรมชาติก็จะมีทั้งได้และไม่ได้ (Trade off) หรือได้อย่างเสียอย่างนั่นเองครับ แน่นอนว่าฝนตกพืชก็จะดีใจเพราะเขาต้องการน้ำ จะอย่างไรก็ตามน้ำฝนที่ตกลงมาไม่ได้ตกลงเฉพาะในบริเวณท้องนาเท่านั้นแต่ตกตามถนนหนทางที่รถแล่นไปมา เมื่อถนนเปียกสิ่งที่จะตามมาคือระยะหยุดรถหรือระยะเบรกหยุดก็จะยาวกว่าปกติ แทนที่จะหยุดรถในระยะ 90 เมตรก็จะมากกว่า ระยะหยุดรถ (Stopping Distance) มีมาอย่างยาวนานหลายปี เพียงแต่อาจไม่มีใครนำมาเสนอหรือเปิดเผยสู่สาธารณะชน

การทำความดีทำบุญคุณต่อบ้านเมืองประเทศชาติก็มีมากมายหลายประการหากจะให้ไปเป็นทหารเพื่อไปทำศึกกับประเทศอื่นมันก็หมดยุคหมดสมัยไปตั้งนานแล้ว ดังนั้นสิ่งที่จะทำดีต่อบ้านเมืองก็คือ “การแนะนำเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องที่มีประโยชน์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์” มาช้าดีกว่าไม่มา มี ดีกว่าไม่มี

ไม่นานมานี้ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงนามเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ท่านสนิท พรหมวงษ์ เรื่อง หลักสูตร ระยะเวลา และหลักเกณฑ์การอบรมผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.. 2560 เป็นประกาศที่ดีอย่างมากเพื่อริเริ่มให้ผู้ประกอบการบรรทุกขนส่งคนโดยสาร ขนส่งสัตว์และสิ่งของ จัดอบรมหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง เป็นคู่มือสำเร็จรูปมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์จะมีส่วนช่วยให้พนักงานขับรถมีความปลอดภัย ในหน้า 40 ของคู่มือก็มีระบุระยะหยุดรถ (Stopping Distance)

ผมเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็จัดการนำเอามาทำเป็นบัตรเล็ก ๆ แจกให้พนักงานขับรถใหญ่เวลาที่ผมไปอบรมเพื่อให้ไว้ดู ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับระยะหยุดรถก็มีทั้งหมด 4 ช่อง ๆ ที่ 1 ด้านซ้ายมือคือความเร็ว ช่องที่ 2 คือระยะคิด ช่องที่ 3 ระยะเบรกและช่องที่ 4 ระยะหยุดรถ ระยะคิดหมายความว่าระยะที่คนขับเห็นอันตรายแล้วยกเท้าขวามาที่แป้นเบรก (ยังไม่เบรก) ระยะเบรกหมายความว่าระยะที่เราเริ่มกดแป้นเบรก ยกตัวอย่าง เช่น ที่ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะคิดคือ 42 เมตร และระยะเบรก 55 เมตร เมื่อรวมกันก็จะเป็นระยะเบรกคือ 97 เมตรครับ

 

Advertisement