คุณพีระพล บุญชินวงศ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน เปิดเผยว่า สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 นี้ จากเดิมทุกปีจะจัดขึ้นประมาณกลางเดือน พ.. หรือหลังจากงาน BUS & TRUCK ประมาณหนึ่งสัปดาห์ แต่ในปีนี้ ด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานได้มีภารกิจสำคัญจึงต้องเลื่อนมาเป็นวันที่ 8 .. 2561 แทน

สำหรับสถานการณ์การขนส่งทางบกในปัจจุบันนี้ ถือว่ามีสภาพที่ตกต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ด้วยบรรดาสมาชิกมีงานขนส่งที่น้อยลง สาเหตุแรกเกิดจากสินค้าทางการเกษตรที่เป็นสินค้าหลักนั้น อยู่ในช่วงเพาะปลูก ยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยว ส่วนสินค้าประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งวัสดุก่อสร้าง โมเดิร์นเทรด เป็นต้น ได้ถูกขนส่งต่างชาติแย่งงานไป และคาดว่า ในอนาคตจะถูกแย่งงานเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ อีก

ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวกับเรื่องขนส่งต่างชาตินั้น จากการเปิดเสรีของทางรัฐบาลที่ให้ขนส่งต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยได้อย่างเต็มตัว จึงมีทั้งเงินทุน และเทคโนโลยี เข้ามาอย่างมากมาย ซึ่งในระยะแรกขนส่งต่างชาติจะรับจ้างในราคาที่ถูก เพื่อดึงให้ผู้ว่าจ้างหันมาใช้งานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการว่าจ้างคนขับด้วยการให้เงินเดือนที่สูง พร้อมทั้งยังมีรายได้พิเศษให้อีกด้วย และที่สำคัญยังให้ทำงานในเวลากลางวัน ไม่เหมือนกับขนส่งไทยที่ทำงานไม่เป็นเวลา และให้คนขับเดินทางไปส่งสินค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่มีเวลาพักผ่อนให้

ส่วนขนส่งของไทยนั้น เมื่อไม่มีผู้ว่าจ้างให้ขนส่งแล้ว ก็ต้องหันมาเป็นซับขนส่งให้กับขนส่งต่างชาติ จากเดิมที่ได้ค่าขนส่งมา 100% แต่เมื่อมาเป็นซับขนส่งจะลดลงเหลือเพียงแค่ 10% ทั้ง ๆ ที่ต้องทำงานเต็มที่เหมือนเดิมทุกอย่าง

สำหรับหนทางที่บรรดาสมาชิกจะสามารถอยู่ในวงการขนส่งให้ได้ต่อไปนั้น ก็คือต้องมีธุรกิจอื่นเป็นของตัวเองเสริมไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผลทางการเกษตรเอง การเป็นตัวแทนขายประกันภัย หรืออาชีพอื่นที่อยู่ในวงการขนส่งทางบก เพื่อที่จะได้มีรายได้เสริม หรืออาจจะเป็นงานหลักที่มีงานขนส่งให้ช่วยเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง เพราะการอยู่ในอาชีพขนส่งเพียงอย่างเดียว ก็ต้องเป็นผู้รับจ้างตลาดเวลา ยิ่งมีขนส่งต่างชาติขยายงานเพิ่มขึ้นมากเท่าใดขนส่งไทยที่มีเงินทุนน้อยก็ต้องปิดบริษัทหันไปหาอาชีพอื่นทำแทน

โดย…ยกล้อ

Advertisement