การบริการขนส่งและกระจายสินค้านั้น มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของระบบโลจิสติกส์ ส่งผลให้มีบริษัทโลจิสติกส์น้องใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ต้องยอมรับว่า หากบริษัทใดไม่แข็งแรงจริงอาจจะมีอายุอยู่ได้ไม่นาน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นหน่วยงานหนึ่งของกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ริเริ่มธุรกิจในประเทศไทยเมื่อกว่า 130 ปีที่แล้ว โดยแรกเริ่มจะให้บริการลูกค้าในเครือบริษัทเท่านั้น แต่จากการที่เศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ทางผู้บริหารเห็นชอบสมควรขยายกิจการให้เปิดบริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ ขึ้น โดยมุ่งเน้นเป็นผู้นำการให้บริการด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์แบบบูรณาการ

เริ่มดำเนินธุรกิจ

คุณวิเชียร จงอภิรมย์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จากัด เปิดเผยว่า การเปิด บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ ขึ้น โดยมุ่งเน้นเป็นผู้นำการให้บริการด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์แบบบูรณาการ โดยจัดตามความต้องการของลูกค้า แต่ละรายโดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักสำคัญในการวัดผลความสำเร็จของบริษัทลูกค้าที่บริษัทให้บริการนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั่งกลุ่มลูกค้าในเครือ และลูกค้าภายนอก ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว, เวชภัณฑ์, เคมีภัณฑ์, สารปรุงแต่งอาหาร, สินค้าทางด้านเทคนิค หรืออุตสาหกรรม และคอมพิวเตอร์

มีคลังสินค้า 8 แห่ง

ปัจจุบัน บริษัท มีคลังสินค้า 8 แห่ง เนื้อที่รวมประมาณ 60,000 ตร.ม. และมีรายการสินค้ามากกว่า 16,000 รายการ (SKU’s) บริษัทฯได้ลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการจัดการคลังสินค้า (WMS) พร้อมด้วยระบบแรควางสินค้าที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งก่อให้เกิดข้อได้เปรียบและประโยชน์ต่อลูกค้า ได้แก่ 1.สามารถตรวจสอบและติดตามค้นหารายการสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 2.สามารถจัดและควบคุมการจ่ายสินค้าตามระบบ FIFO / FEFO / LIFO ได้อย่างเที่ยงตรง และ3.แยกเก็บสินค้าในพื้นที่เก็บตามอุณหภูมิควบคุมที่ต้องการทั้งห้องอุณหภูมิปกติ ห้องปรับอากาศ และห้องเย็น หรือพื้นที่เฉพาะสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

บริการขนส่งและกระจายสินค้า

บริษัทฯ มีเครือข่ายขนส่งที่สนับสนุนการให้บริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพไปยังลูกค้าหลายพันรายและจุดลงสินค้ากระจายทั่วทั้งประเทศ โดยมีเป้าหมายคือ ส่งสินค้าในกรุงเทพ ภายใน 24 ชั่วโมง และต่างจังหวัดภายใน 48 – 72 ชั่วโมง การดำเนินงานปัจจุบันยังรวมถึงการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีก ผู้บริโภค และสินค้าสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป บริษัทฯ ยังจัดการเรื่องการรับสินค้าคืนจากลูกค้าภายใน 5 วันทั่วทั้งประเทศ

เครือข่ายบริการขนส่งสินค้า

บีเจซี โลจิสติกส์ บริหารการขนส่งสินค้าร่วมกับบริษัทขนส่งมืออาชีพ เพื่อขนส่งสินค้าไปถึงลูกค้าปลายทางทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กำหนดเวลาที่ตกลงไว้กับลูกค้า การขนส่งสินค้าให้ถึงจุดมุ่งหมายทั่วประเทศภายในเวลาที่กำหนดนี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยการบริหารจุดกระจายสินค้า (Hub) ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง 6 จังหวัด

เตรียมตัวต้อนรับ AEC

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ทำให้สินค้าวิ่งเข้ามาเมืองไทยเยอะขึ้น และสินค้าไทยได้ออกเยอะขึ้น ก็จะมีโลจิสติกส์ต่างชาติเข้ามาเสริมอีก ต้องตั้งหลักให้พร้อม เพราะเขาต้องมาแย่งเครสกับเรา เราต้องดึงคนท้องถิ่น คนไทยกับคนไทย คนไทยสามารถเรียนรู้กันได้ ทาไมต้องจ่ายแพง บริษัทข้ามชาติก็ใช้คนไทยเหมือนกันหมด

บริการให้คำปรึกษางานโลจิสติกส์

จากธุรกิจในเครือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีทั้งการนำเข้า-ส่งออกของสินค้าภายใต้ธุรกิจในเครือบริษัท และลูกค้าที่หลากหลายมานับ 10 ปี ทำให้บริษัทมีประสบการณ์ในการดูแลสินค้าใหม่ รวมถึงประสบการณ์ในการให้บริการ และเรียนรู้จากสถานการณ์ที่ลูกค้าจะต้องปรับเปลี่นการทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท จากประสบการณ์ต่างๆนี้ทำให้ได้เรารับความไว้วางใจ และสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าในเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้อง โดยจะให้คำแนะนำครอบคลุมถึงเรื่อง การนำเข้าและส่องออกตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง การวางแผนภาษี แนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และเงื่อนไขการซื้อขาย การจัดระเบียบข้อมูล และเอกสารให้กับลูกค้า และการดำเนินงานบริหารสินค้าคงคลัง การเลือใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงสามารถจัดพนักงานเข้า ไปบริการบริหารงานโลจิสติกส์ ณ คลังสินค้าของลูกค้า

 

เทียบท่า

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จากัด

ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งและกระจายสินค้า, บริการจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง, บริการพิธีการศุลกากร, ให้คำปรึกษางานด้านโลจิสติกส์

ติดต่อ : 0-2367-1233

Advertisement