เมื่อกล่าวถึงธุรกิจขนส่งสินค้าแล้ว หัวใจสำคัญหลักๆ ของผู้บริโภค คือ ต้องการความรวดเร็ว ปลอดภัย และตรงต่อเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องคำนึงถึงเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญระยะเวลาการเปิดประตูการค้าอาเซียน หรือ AEC กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะ จึงเป็นโจทย์ใหญ่ให้ผู้ประกอบการต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า

 

ใช้ประสบการณ์ 20 ปีสู้ AEC

สำหรับ บริษัท แอล.เอช.โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งใน “เครือปิ่นทอง” ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนส่ง ที่มีความสำคัญอีกหนึ่งบริษัทในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2526 เดิมชื่อ บริษัท แอล. เอช. พูร์ เซอร์วิส จำกัด ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล. เอช. โลจิสติกส์ จำกัด ด้วยวัตถุประสงค์หลักให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ พร้อมประสบการณ์ที่มีต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี จึงถือได้ว่า เป็นบริษัทไทยอีกบริษัทหนึ่งที่มีความเข้มแข็งที่พร้อมสู้ในเวทีอาเซียนที่กำลังจะก้าวมาถึง

 

รถบรรทุกพร้อมบริการ 200 คัน

สำหรับการก่อตั้งบริษัท แอล.เอช.โลจิสติกส์ฯ ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางภาคพื้น ให้แก่บริษัทเพียงไม่กี่บริษัท ในเครือปิ่นทอง จวบจนเวลาผ่านไปบริษัทได้แสดงให้เป็นที่ปรากฏซึ่งศักยภาพที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการจากภายนอกกลุ่มธุรกิจได้และด้วยรถขนส่งกว่า 200 คัน ทำให้ บริษัทฯ สามารถขยายขอบการขนส่งได้อย่างหลากหลายบริการ

พร้อมช่วยแก้ปัญหาแก่ลูกค้า

ทั้งนี้ สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างครบทุกความต้องการของการขนส่งภาคพื้น ด้วยประวัติอันยาวนานของบริษัทฯ ซึ่งมีปณิธานในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกคนด้วย เงื่อนไขพิเศษ ตรงต่อเวลา และความไว้วางใจ นอกจากนี้ แล้วความตรงต่อเวลา ความไว้วางใจ และความยืดหยุ่นยังเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของบริษัทฯ อีกด้วย เช่นในกรณีที่ ผู้รับบริการมีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมีความจำเป็นแต่มิได้เตรียมการมาก่อน บริษัท แอล.เอช.โลจิสติกส์ จำกัด สามารถรองรับสถานการที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหา และให้ผู้รับบริการได้รับความพอใจอย่างสูงสุด

ติด GPS รถบรรทุกให้ลูกค้ามั่นใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯได้นำระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) ส่งข้อมูลแบบ Online Real time มาใช้กับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้านการขนส่ง สร้างความมั่นใจในการบริการ ความพอใจสูงสุด ป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

พร้อมขนส่งอย่างมืออาชีพ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการขนส่งสินค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจลูกค้า พื้นที่ให้บริการขนส่งทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการมากกว่า 20 ปี มีระบบการทำงานที่ทันสมัย ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ราคาประหยัด อบรมพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับรถบรรทุกหลากหลาย จำนวนกว่า 200 คัน จะบริการเป็นเหมาเที่ยว เหมาวัน เหมาเดือน และอื่นๆ โดยมีรถไว้บริการ ดังนี้ รถบรรทุก 10 ล้อ 50 คัน, รถบรรทุกหางพ่วง 25 คัน, รถบรรทุกหัวลากเทรลเลอร์ 3 คัน, รถบรรทุก 6 ล้อ 50 คัน, รถบรรทุก 6 ล้อเครน 20 คัน, รถบรรทุก 4 ล้อ 15 คัน และรถบรรทุกปิกอัพ 40 คัน

ผุดบริษัทเพื่อบริการรถเช่า

ด้วยประสบการณ์ที่มีต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี บริษัท แอล. เอช. โลจิสติกส์ จำกัด ได้มีบริษัทฯ ในกลุ่มยานพาหนะ ในนาม บริษัท อำพน จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์การให้บริการรถเช่าโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัท อำพลฯ มีรถให้เช่าหลากหลาย สามารถเช่าเป็นรายวัน รายเดือน รายปี ราคาและเงื่อนไขการเช่าตามมาตรฐานทั่วไป มีระบบการทำงานที่ทันสมัย ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ราคาประหยัด และมีการอบรมพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ โดยประเภทรถเช่ามีจำนวน 50 คัน ประกอบด้วย รถปิกอัพ 10 คัน, รถยนต์นั่ง 25 คัน, รถตู้ 10 คัน, รถบัส ปรับอากาศ 5 คัน

สำหรับการให้บริการของ บริษัท แอล.เอช.โลจิสติกส์ฯ และ บริษัท อำพนฯ ยังเน้นการบริการด้านงานขนส่งและบริการรถเช่า ที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยสูง ความรวดเร็วตรงต่อเวลา ทันความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นให้บริการที่คุ้มค่า ประโยชน์สูงสุด ประหยัดต้นทุน การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง การให้บริการที่เชื่อถือได้ บนเส้นทางการแข่งขันของโลกการค้ายุคใหม่

 

เทียบท่า

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท แอล. เอช. โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท อำพน จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินค้าภายในประเทศ และรถยนต์ให้เช่า

ติดต่อ : 0-2748-3550-2, 0-2748-3661-2

Advertisement