.วิทย์ฯสวทช. ผนึก กลุ่มบริษัทโชคนำชัย และบริษัท สกุลฎ์ซีฯ พัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ น้ำหนักเบา เพื่อพัฒนายานยนต์สัญชาติไทยรุ่นใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือกับ บริษัท โชคนำชัย ไฮเทค เพรสซิ่ง จำกัด และ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทโชคนำชัย (CNC Group) ผู้ผลิตแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ และโครงการสร้างน้ำหนักเบา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนายานยนต์สัญชาติไทยที่ทำการออกแบบ และ R & D ในประเทศทั้งหมด ที่สามารถนำมาต่อยอดในการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ พร้อมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยให้สูงขึ้น

คุณณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เปิดเผยว่า ทาง สวทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัท โชคนำชัย ในด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ เช่น รถโดยสารไฟฟ้าตัวถังอลูมิเนียม พร้อมระบบอัจฉริยะ, e platform aluminium และ Body สำหรับการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าไทย, เรืออลูมิเนียมไฟฟ้า, เรือไร้คนขับ รวมถึงชิ้นส่วน โครงสร้าง และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ และการออกแบบ และผลิตโครงสร้างน้ำหนักเบา

ตลอดจนร่วมพัฒนาบุคลากร และกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียานพาหนะสมัยใหม่ ซึ่งจากความสำเร็จที่ผ่านมาทำให้ สวทช, มีความมั่นใจและประสงค์ที่จะร่วมมือกับ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัทโชคนำชัย ในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และยกระดับศักยภาพในการผลิตยานยนต์ เพื่อคนไทยให้เกิดขึ้นในประเทศต่อไป

ในสิ่งที่ สวทช. ดำเนินการด้านยานยนต์นั้น เรามองว่าในอนาคตจะเกิดการบูรณาการเทคโนโลยีที่จะมุ่งไปสู่ Mobiltiy ที่ไม่ได้จำกัดว่าจะใช้ได้ในยานยนต์ที่มีล้อหรือทางบกเท่านั้น ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในระบบคมนาคมอื่น เช่น เรือ รถโดยสาร ระบบราง หรือยานบินขนาดเล็กได้อีกด้วย”

อย่างไรก็ดี ทาง สวทช. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท โชคนำชัย ไฮเทค เพรสซิ่ง จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์และการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีน้ำหนักเบา อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของยานยนต์สมัยใหม่ และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ผลิตเรือ รถโดยสาร ที่ทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมแบบเดียวกับเทคโนโลยีที่ผลิตรถยนต์ โดยเราจะมาเป็นพันธมิตรร่วมกันพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขึ้นรูปและลดน้ำหนักโครงสร้าง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการสร้างนวัตกรรมด้านยานพานหนะสมัยใหม่ให้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย สิ่งที่สำคัญยานพาหนะสมัยใหม่เหล่านี้จะเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทาง รวมถึงการท่องเที่ยวของคนไทยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไป

ด้าน คุณวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวว่า โครงสร้างรถโดยสารที่เป็นอลูมิเนียม เป็นโครงสร้างที่ทาง สวทช ร่วมวิจัยกับทาง บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ในเรื่องความเบาของตัวถังและยังมีความแข็งแรงที่เหมาะสมสำหรับรถโดยสารให้ได้ตามมาตรฐาน จะใช้สำหรับรุ่นที่จะเปิดตัวในต้นปีหน้า โดยใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซลของ HINO

ส่วนการวิจัยและพัฒนารถโดยสารไฟฟ้านั้น ก็จะเริ่มทำคู่ขนานกันไปโดยจะใช้โครงสร้างน้ำหนักเบานี้และวิจัยระบบอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยจะมีการทำวิจัยร่วมกับบริษัทไทยชั้นนำที่มีนวัตกรรม และความชำนาญทางด้านระบบไฟฟ้า, intelligence system, ระบบช่วงล่างและแบตเตอรี่ เพื่อจะให้เป็นรถโดยสารไฟฟ้าอัจฉริยะสัญชาติไทย (Smart E-bus) ให้คนไทยได้ใช้อีกไม่เกิน 2 ปีข้างหน้า

ผลิตภัณฑ์ของทาง บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด จะมีการออกโชว์ตั้งแต่ปลายปีนี้ ไปจนถึง 2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ จะมีรถมินิบัสดีเซล, รถมินิบัสไฟฟ้าอัจฉริยะไฟฟ้า, เรือไร้คนขับ และอื่น ๆ อีกมากมายให้คนไทยได้ใช้ก่อนใคร”

โดย…สวนเลน

Advertisement