โดย…เฉลิมชัย หุ่นนาครินทร์ทร

ด้วยทุกวันนี้จะเห็นข่าวการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแทบจะทุกวัน บางข่าวก็เกิดการขับรถผิดกฎจราจร บางข่าวก็เกิดจากการเมาค้าง หรือบางครั้งรถทัวร์ก็เกิดตกเขา มีคนเจ็บและคนตายอย่างมากมาย ถือเป็นเรื่องเศร้าที่ทางรัฐบาลต้องเสียเงินมากกว่าปีละ 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทำขวัญและให้การเยียวยาแก้ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

การแก้ปัญหาที่เห็นก็คือ การตรวจใบขับขี่ที่มีโทษปรับถึง 50,000 บาท การตั้งด่านเพื่อตรวจแอลกอฮอล์และยาเสพติด ทุกอย่างถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ บอกได้เลยว่า ไม่สามารถแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เลย

ปัญหาทุกอย่างมีวิธีการแก้ไขที่ดี และควรจะแก้ที่ต้นเหตุ โดยการนำเข้าหลักสูตรของกฎจราจรเข้าไปในตำราเรียน เริ่มจากโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ ควรจะมีกฎระเบียบของการจราจรบนท้องถนน การขับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถใหญ่อย่างถูกวิธี กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลกฎการจราจร ที่บังคับออกมามีอะไรบ้าง รวมถึงการส้รางจิตสำนึก และจริยธรรม ที่จะไม่เป็นผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เมื่อได้เริ่มปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก จนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ การเคารพกฎระเบียบทุกอย่าง พร้อมทั้งการระมัดระวังตัวเอง ไม่เป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งการบอกเตือน ญาติมิตร ที่ขับรถยนต์หรือรถใหญ่ ให้คอยดูแลเพื่อร่วมถนน เหมือนญาติมิตรของตัวเอง ไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ ก็ถือเป็นคนดีที่สามารถสอบใบขับขี่รถยนต์มาได้ทั้ง ๆ ที่ ยังไม่ได้เรียนทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเลย

ตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือที่จังหวัดมหาสารคาม ในทุกโรงเรียน ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กไปจนถึงเด็กโต ก็ได้มีการนำหลักสูตร การเรียนการสอนกฎการจราจรทางบกให้นักเรียนได้รับทราบ ถือเป็นการสร้างกฎระเบียบและความมีน้ำใจให้แก่กันอย่างเห็นได้ชัด ทุกคนจะเอื้อเฟื้อแก่กันและกัน ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ ถือเป็นการสร้างสังคมให้น่าอยู่ขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

หากมีการเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละจังหวัดขึ้นเมื่อใด ต่อไปในอนาคตอันใกล้ จังหวัดมหาสารคาม ก็จะต้องมีอุบัติเหตุเป็นศูนย์อย่างแน่นอน ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐบาลได้อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว

Advertisement