สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตรชิงเงินทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ และใบเกียรติบัตร โดยแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพิจารณานำไปใช้ในการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบต่อไป หมดเขตการส่งผลงาน 15 ตุลาคม นี้

EV BUS Innovation Design Contest 2018 เป็นการประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร กว้าง 2.5 เมตร ยาว 9.0 เมตร สูงไม่เกิน 3.2 เมตร ประเภทชานสูง ซี่งมีอุปกรณ์ส่วนควบครบตามข้อกำหนดการของกรมขนส่งทางบก เช่น กระจกมองข้าง ประตูขึ้นลงตรงกลาง ที่ปัดน้ำฝน ไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟสูง ต่ำ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งวาดมือหรือออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยคุณสมบัติผู้สมัคร คือ นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาจากสถาบันอาชีวศึกษาขึ้นไป อายุไม่เกิน 28 ปี สามารถส่งแบบเดี่ยวหรือกลุ่มจากสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดชั้นปีและคณะ โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

รูปแบบการประกวด การคัดเลือกรอบแรก ผู้สมัครจะต้องวาดภาพหรือออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมอธิบายแรงบันดาลใจในการออกแบบรถ รวมถึงตั้งชื่อรุ่นรถ กำหนดการออกแบบรถใน 4 มุม คือ ด้านหน้ารถ ข้างรถ หลังรถ และด้านบน โดยจะต้องส่งผลงานทางอีเมล [email protected] โดยระบุ ชื่อผลงาน ชื่อทีม และมหาวิทยาลัย หมดเขตส่งผลงาน 15 ตุลาคม 2561 ส่วนรอบชิงชนะเลิศ ผลงานทั้งหมดจะผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 8 ทีม เพื่อพัฒนาผลงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินทีมชนะเลิศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม auditorium อาคารส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง ปทุมธานี

สำหรับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ภถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีเมลล์ [email protected] โทร. 09-4983-3222 คุณชนันยา เวลา 08.00 – 17.00 น.

Advertisement