ยูพีเอส ประกาศแผนยกระดับเครือข่ายทั่วเอเชีย หลังจากผลการดำเนินงานทั่วโลกในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมสนับสนุนธุรกิจ ขยายการลงทุนสู่ตลาดภูมิภาค  ยกระดับเครือข่ายเพื่อส่งสินค้าถึงปลายทางเร็วขึ้น เพิ่มพื้นที่ให้บริการครอบคลุมมากขึ้น และเวลาเปิดให้บริการที่ยืดหยุ่นกว่าเดิม

นับตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา ยูพีเอสได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • เครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจในเอเชีย ครอบคลุมกว่า 220 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก ด้วยระยะเวลาการขนส่งที่เร็วขึ้นสูงสุด 3 วัน ในกว่า 500 เส้นทางการค้า
  • พอร์ตบริการ UPS Express ที่ครอบคลุมมากขึ้น ด้วยบริการส่งด่วนแบบถึงตามเวลาที่กำหนดสู่ปลายทางรหัสไปรษณีย์ในจีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์
  • ขยายเวลาเข้ารับพัสดุเพิ่ม สำหรับการส่งออกสูงสุด 5 ชั่วโมงใน 4 ประเทศ โดยขยายเวลาเข้ารับพัสดุเพื่อส่งออกได้นานสุดถึง 20:00 น.
  • ขยายขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศระหว่างทวีป ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 747-8 ใหม่ 7 ลำ ให้บริการในเส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงเอเชียสู่สหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยมีแผนเพิ่มจำนวนเครื่องบินใหม่ทั้งหมด 9 ลำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการขนส่งสูงขึ้นกว่า 10% ภายในสิ้นปี 2561
  • เปิดตัวบริการขนส่งทางรางใหม่ ระหว่างฮ่องกงและยุโรป ขยายบริการขนส่งทางรางระหว่างจีนและยุโรปโดยเพิ่มจุดจอด 9 จุดในจีน เยอรมนี ฮังการี เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์
  • เพิ่มจุดรับสินค้าทางเลือกใหม่ ในพื้นที่ที่เดินทางเข้าถึงได้สะดวก เช่น อีเอฟล็อกเกอร์ หรือเอสเอฟสโตร์ เพิ่มความยืดหยุ่นในการรับสินค้ารองรับจำนวนนักช็อปออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในฮ่องกง
  • เพิ่มจุดบริการลูกค้ารายย่อย ถึง 70% ในมาเลเซีย สู่เกือบ 180 จุดบริการใน 43 เมือง

รัสเซล รี้ด กรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการลงทุนขนาดใหญ่ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชน เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาจากเศรษฐกิจฐานการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มตามนโยบายประเทศไทย 4.0 การขยายศักยภาพการบริการในไทยครั้งล่าสุดของเราก็ได้มุ่งส่งเสริมและเกื้อหนุนการลงทุนเหล่านี้ รวมถึงช่วยผลักดันให้ธุรกิจในประเทศได้เติบโตไปพร้อมกัน ขณะที่รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และนวัตกรรมระดับโลก ยูพีเอสจะมุ่งขยายบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการด้านโลจิสติกส์ที่หลากหลายของลูกค้า และเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าขยายและเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง

Advertisement