ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะธุรกิจโลจิสติกส์นั้นมีทั้งการให้บริการคลังสินค้า ขนส่งและขนถ่ายสินค้า ฯลฯ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับธุรกิจอื่นๆ

ปัจจุบันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีบริษัทจดทะเบียนอยู่จำนวนกว่า 16,000 ราย ในประเทศไทย และมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 234,000 ล้านบาท โดยสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า 820,000 ล้านบาทต่อปี

บริษัท ศุภทัศนา จำกัด หนึ่งในบริษัทที่มีความสำคัญต่อธุรกิจขนส่งในบ้านเรา ที่สำคัญยังมีรางวัลการันตีอีกมากมาย ทั้งนี้ ยังเป็น 1 ใน 50 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ประจำปี 2555 ตามโครงการ “ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประจำปี” ของกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อีกด้วย ทีมข่าว BUS & TRUCK จึงอยากนำมา “เทียบท่า” ให้สมาชิกได้ทราบถึงการให้บริการที่เป็นมืออาชีพ

แจ้งเกิดเมื่อ 20 ปีที่แล้ว

บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 หรือผ่านมาแล้วประมาณ 20 ปี โดยเริ่มเป็นผู้รับเหมาของบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด เป็นเวลา 3 ปี ปัจจุบันเป็นผู้รับเหมาขนส่งสินค้าของเครือซีเมนต์ไทย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ บริษัท ซีซีซีค้าเคมีภัณฑ์สยาม จำกัด บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิต จำกัด บริษัท ไทยเอ็มเอฟซี จำกัด ทั้งนี้ บริษัท ยังให้บริการทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วย

มีรถให้บริการกว่า 100 คัน

บริษัทฯ มีพนักงานในการดูแลจำนวน 120 คน และมีรถขนส่ง จำนวน 100 คัน รวมมูลค่าของสินค้าต่อปีแล้วมากกว่า 20,000 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง สำหรับงานขนส่งเราพร้อมบริการทั้งรถพ่วง, รถเทเลอร์, หัวลาก, 10 ล้อตู้, 6 ล้อตู้, กระบะ, Tank car รวม 7 ชนิด

เน้นความปลอดภัยในการขนส่ง

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการขนส่ง และการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัล ISO9000 , มาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง SCS จาก SCG Chemicals, ใช้ระบบ GPS ในการควบคุมการทำงานขนส่งและยังคงมุ่งยกระดับการทำงานโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

พัฒนาระบบปลอดภัยต่อเนื่อง

เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยระบบความปลอดภัยระดับโลกและเทคโนโลยี โดยคนขับรถต้องมีคุณภาพและความรับผิดชอบสูง โดยมีโมเดลเถ้าแก่น้อย เปิดโอกาสให้คนขับได้เป็นเจ้าของรถ เพื่อเกิดความเป็นเจ้าของ

รวดเร็ว ถูกต้อง ในการจัดส่ง

ลูกค้าเรามีระบบ Just In Time เป็นการยืนยันความรวดเร็ว และถูกต้องในการจัดส่งสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ สินค้าของลูกค้า HVA (High Value Added), SKU หลากหลาย เป็นการยืนยันความสามารถของเราในการจัดส่งสินค้าที่มีความหลากหลายและต้องดูแลสินค้าเป้นพิเศษ และมีลูกค้าปลายทางที่มีความหลากหลายในการจัดส่ง

 

เทียบท่า

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ศุภทัศนา จำกัด ประเภทธุรกิจ :

ให้บริการขนส่งทั่วประเทศ รถให้บริการ : 100 คัน

ติดต่อ : 0-3862-2111,0-3861-3732

Advertisement