คุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย และคุณวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณะผู้บริหาร จัดแสดงผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รถโดยสารอลูมิเนียมโครงสร้างน้ำหนักเบา รถโดยสารไฟฟ้า ให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบศักยภาพ และความพร้อมของภาคเอกชน

รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐเพื่อกระตุ้นและเสริมแกร่งความเข้มแข็งทางด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตของผู้ประกอบการไทย รวมถึงการส่งเสริมให้คนไทย หน่วยงานไทย ได้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) และพลเอก นาวิน ดำริกาญจน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เข้าร่วมการจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

คุณวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่ได้ร่วมมือกับ สวทช. เริ่มต้นผลิตงานนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยทางด้านคมนาคม และยกระดับการท่องเที่ยวด้วยยานพาหนะสมัยใหม่นั้น ทางบริษัทฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทางภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับแนวทางเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัย ซึ่งได้เสียงตอบรับในการสนับสนุนผลักดันในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี

ครั้งนี้ถือเป็นอีกครั้งที่ได้มีโอกาสให้ท่านนายกรัฐมนตรี “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ได้เห็นศักยภาพของการร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อทำงานนวัตกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายที่ท่านนายกฯ ได้ให้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม, การท่องเที่ยงเชิงคุณภาพ รวมถึงผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทางเราพร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสำเร็จ และเชื่อว่าทางรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยส่งเสริมผู้ผลิตไทย 100% โดยสนับสนุนให้หน่วยงานไทยได้ซื้อของไทย และมีมาตรการส่งเสริมกระตุ้นเชิงนโยบายแหล่งเงินต่าง ๆ อาทิเช่น เงินกู้สนับสนุนนโยบายรัฐ, ดอกเบี้ยพิเศษ หรือการลดหย่อนภาษีสำหรับเอกชนที่ต้องการนำงานนวัตกรรมไทยไปใช้ในภาคธุรกิจอีกด้วย”

ในส่วนของรถโดยสารอลูมิเนียม ของบริษัทฯ นี้ ได้นำสิ่งที่วิจัยและพัฒนากับเรือมาต่อยอดผลิต Aluminum Bus สัญชาติไทย ที่มีโครงสร้างน้ำหนักเบา ขึ้นรูปโดยการปั๊มและฉีดแบบลดรอยต่อ เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น มุมโครงสร้างหลังคา จุดที่ต้องรับแรงข้างที่นั่งผู้โดยสาร ฯลฯ ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบายให้ผู้โดยสาร และจะช่วยผู้ประกอบการในการลดต้นทุนเชื้อเพลิงและการลงทุน เนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยมีแผนวิจัยและพัฒนาทั้ง รถบัสน้ำมันดีเซล,รถบัสไฟฟ้า (โดยใช้ E-Body, E-Platform) ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการพัฒนารถไฟฟ้า สามารถนำไปใช้พัฒนาและต่อยอดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

พร้อมนี้ ได้ร่วมกับ สวทช. ในการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ โดยมีแผนรวมกลุ่มบริษัทไทยที่มีนวัตกรรมในแต่ละด้านมาพัฒนาร่วมกัน (Consortium) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืน

โดย…สวนเลน

Advertisement