การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และถ้าหากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ธุรกิจขนส่งจะผงาดขึ้นตำแหน่ง “พระเอก” อย่างเต็มตัว แน่นอนว่า ณ เวลาต่อจากนี้ไป “ดินแดนอีสาน” จะกลายเป็นที่จับตามองของนักลงทุน จึงถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับวงการธุรกิจการขนส่งสินค้าภาคอีสาน

จากเหตุผลดังกล่าวทีมข่าว BUS & TRUCK ไม่รอช้าที่จะแนะนำ “เทียบท่า” บริษัท สหโยธิน โลจิสติกส์ (2007) จำกัด เพื่อทราบแผนการบริหาร ความเป็นมาขององค์กร ให้พี่น้องสมาชิกได้ทราบทั่วกัน

ถือกำเนิดปี 2497

เดิมทีบริษัทฯมีชื่อว่า “สหโยธินขนส่ง” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2497 โดยคุณอภิชัย มโนนุกุล โดยมุ่งเน้นการบริหารการจัดการด้านขนส่งสินค้าทุกประเภท ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากประสบการณ์การดำเนินงานเป็นระยะเวลา  55  ปี  และในปี 2513 ท่านเป็นหนึ่งใน ผู้ร่วมก่อตั้งชมรม ของผู้ประกอบการขนส่ง โดยมีชื่อชมรมว่า “ร่วมสหมิตร” และในปี 2516 ชมรมแห่งนี้ได้จดทะเบียนเป็น  “สมาคมขนส่งสินค้า” และได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสมมาคมการค้านับจากนั้นมา

เปลี่ยนชื่อปรับโครงสร้าง

บริษัท สหโยธินขนส่ง จำกัด ได้มีการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สหโยธิน โลจิสติกส์ (2007) จำกัด ตั้งแต่ ปี 2536 บริหารงานโดย คุณมลฤดี มโนนุกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3627/125 ถนนสาทรเหนือ-ใต้ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 พร้อมทั้งมีเครือข่ายทางด้านการขนส่ง การกระจายสินค้าและคลังสินค้า

พร้อมทั้งมีเครือข่ายทางด้านการขนส่ง การกระจายสินค้าและคลังสินค้า ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดพร้อมทั้งมีเครือข่ายทางด้านการขนส่ง การกระจายสินค้าและคลังสินค้า ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดโดย บริษัท สหโยธิน โลจิสติกส์ (2007) จำกัด มีสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น 6 สาขา มีรถบรรทุกของบริษัทฯรวมทั้งรถร่วมประมาณ 82 คัน พนักงานคลังสินค้ามีประมาณ 100 คน และคนขับประมาณ 40 คน


ทีมงานประสบการณ์สูง

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ได้แบ่งเป็น ฝ่ายบริหารลูกค้า ฝ่ายบริหารงานขนส่ง และคลังสินค้า ฝ่ายปฏิบัติงานการขนส่งและคลังสินค้า จำนวน 100 คน โดยจัดให้ประจำตามคลังสินค้าในแต่ละจังหวัด และฝ่ายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

พัฒนาคุณภาพตลอดเวลา

บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพ และการดำเนินงานด้านการจัดส่งสินค้า รวมทั้งระบบคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ประกอบด้วย 1.พัฒนาความรวดเร็วของการจัดส่งสินค้า โดยมีการเพิ่มจำนวนรถทั้งหมดเป็น 80 คันในปัจจุบัน ซึ่งสามารถให้บริการในพัฒนาระบบความปลอดภัย (Safety) ทั้งในระบบการจัดการขนส่งและระบบการจัดเก็บคลังสินค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) เป็นผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบและดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน

2.พัฒนาระบบการรับประกันสินค้า เสียหาย และสูญหาย ในการขนส่ง โดยวิธีการจัดส่งข้อมูล Online ตั้งแต่เริ่มต้น ถึงปลายทาง ซึ่งทำให้สามารถเช็คข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 3.ระบบเทคโนโลยี GPS NAVIGATOR ที่นำมาใช้ในการควบคุมการติดต่อประสานงานการขนส่ง ซึ่งสามารถบอกตำแหน่ง และเส้นทางในการเดินทางของสินค้า รวมทั้งเวลาที่สามารถกำหนดถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแม่นยำ และ4.ระบบติดต่อประสานงานการจัดส่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง


พร้อมบริหารจัดการที่ดี

ข้อมูลการบริหารจัดการ เช่น การบิหารจัดการรถ ซ่อมบำรุง น้ำมัน รวมทั้งการบริหารจัดการคนขับรถรถที่บริษัทใช้บริการประกอบด้วย 2 ประเภท คือ รถของบริษัทเอง และรถร่วมบริการ ซึ่งเราจะมีการบริหารจัดการ ด้านการจัดการรถ ด้านน้ำมัน และด้านการจัดการคนขับรถ อย่างเป็นระบบจนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทรถร่วม และลูกค้า

จุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง

จุดเด่นและจุดแข็งของบริษัทฯ มาจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจขนส่งมานานกว่า 50 ปี ทำให้บริษัทฯได้รับความเชื่อถือ และมั่นใจได้ในการบริการและ ระบบการจัดการขนส่งสินค้า โดยมีการพัฒนาทางด้านศักยภาพตลอดเวลาทางด้าน การจัดการระบบขนส่ง ให้ถึงที่หมายได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ตรงตามกำหนด มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการ ให้บริการด้านขนส่งและคลังสินค้าอย่างต่อเนื่องและครบวงจร เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า ดำเนินการทำงาน อย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัด (KPI)  ของลูกค้า มีการเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลากรของบริษัทเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาและปรับปรุงรถขนส่งให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 

เทียบท่า

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท สหโยธิน โลจิสติกส์ (2007) จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินค้า

เส้นทางให้บริการ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนรถ : รถบรรทุก 82 คัน

ติดต่อ : 08-6339-1870

Advertisement