ยูนิแคริเออร์ โฟร์คลิฟท์ รุ่น TX Series ที่มีนวัตกรรมใหม่ด้านการประหยัดพลังงาน ช่วยให้งานเคลื่อนย้ายสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยสมรรถนะในการยกขนาด 1.25– 2.0 ตัน

ภาพรวมธุรกิจบริการเคลื่อนย้ายสินค้าฯ ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีตามปริมาณการขนส่งในประเทศ-ระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น จากการเติบโตด้านการค้าการลงทุนในระบบเศรษฐกิจโลก ปัจจัยดังกล่าวช่วยสนับสนุนความต้องการใช้งานรถโฟร์คลิฟท์ในไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ในการผลิต และคลังสินค้า คาดว่าตลาดรวมของโฟร์คลิฟท์ปีนี้จะมีมูลค่ารวมประมาณ 6,900 ล้านบาทเติบโตของตลาดราว 5-7%

ในระยะยาวธุรกิจบริการเคลื่อนย้ายสินค้าฯยังมีโอกาสเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ อาทิ การเร่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(Eastern Economics Corridor ) หรืออีอีซี ที่จะเข้ามากระตุ้นการลงทุนของเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการคลังสินค้า ขนส่งเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจของบริษัทด้วยเช่นกัน

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด จึงนำโปรดักส์ไฮไลท์ ยูนิแคริเออร์ โฟร์คลิฟท์ รุ่น TX Series มาทำตลาด ซึ่งมีนวัตกรรมใหม่ด้านการประหยัดพลังงาน ช่วยให้งานเคลื่อนย้ายสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยสมรรถนะในการยกขนาด 1.25– 2.0 ตัน ช่วยควบคุมรถได้อย่างง่ายดาย เน้นจุดเด่น 3 ด้านคือ ความเงียบขณะปฏิบัติงาน ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม และการประหยัดพลังงาน เสริมด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ลดความเมื่อยล้าขณะปฏิบัติงาน ควบคุมและจำกัดความเร็วสูงสุดตามความต้องการ ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นมา

Advertisement