บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแข่งขัน Hino Smart Driver Contest 2018 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการขนส่งทางบกและสมาคมผู้ใช้รถบรรทุกทั่วประเทศไทย

 

สำหรับการแข่งขันจัดขึ้น ณ สนาม TPRO Training Center และ ณ ทางหลวงยุทธศาสตร์ สัตหีบ – พนมสารคาม ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียตริจาก คุณชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณทองคำ นิสัยสัตย์ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

คุณชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ภายหลังการแข่งขันในครั้งที่ 1 ผ่านพ้นไป ทางฮีโน่ ได้เริ่มต้นวางแผนเพื่อพัฒนาการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเราต้องการยกระดับคำว่ามืออาชีพให้สูงมากยิ่งขึ้น รวมถึงการมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทาง เพราะการแข่งขันของฮีโน่ แตกต่างจากการแข่งขันรถบรรทุกอื่น ๆ ในประเทศไทย โดยเน้นย้ำในด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ทั้งการใช้รถอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดความประหยัดให้กับผู้ประกอบการ และประหยัดเวลาในการดูแลรักษา ที่เหนือสิ่งอื่นใด คือการช่วยสร้างความสุขให้กับสังคมไทยนั้นเอง

ดังนั้นในการจัดการแข่งขันนี้ในครั้งนี้ ฮีโน่ จึงต้องการค้นหาสุดยอดนักขับ ที่มีศักยภาพและคุณภาพของ ผู้ขับขี่ พร้อมสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญในการขับขี่ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันการต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Hino Smart Driver จาก TPRO โดยการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ รถบรรทุก 10 ล้อบรรทุกน้ำหนัก และรถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อลากพ่วงบรรทุกน้ำหนัก

โดยแบ่งรูปแบบการแข่งขันออกเป็น 4 รูปแบบ ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ คือ 1.การทดสอบข้อเขียน เพื่อให้ได้นักขับที่มีความรู้ ทั้งทางด้านการขับขี่ที่ถูกต้อง กฎหมายจราจร และความรู้ลารดูแลรักษารถที่ถูกวิธี โดยได้รับการรับรองข้อสอบจากกรมการขนส่งทางบก และ TPRO

2.การแข่งขันทักษะการขับขี่ เราจะจำลองสนามและอุปสรรค ที่ผู้เข้าแข่งพบแน่นอนในการขับรถในชีวิตจริง ได้แก่ การกะระยะนำรถผ่านสิ่งกีดขวาง การขับเข้าและผ่านช่องแคบ การขับแบบสลาลม การถอยชิดขอบทาง การขับถอยจอดเข้าช่อง 90 องศา การเลี้ยวรถแบบหักศอก และการหยุดรถหน้าสิ่งกีดขวาง

3.การตรวจเช็ครถบรรทุก จุดนี้เป็นจุดสำคัญ หากพนักงานขับรถ ไม่มีการบำรุงดูแลรถที่ดีมาตลอด ส่งผลต่อการขับขี่อย่างแน่นอน ดังนั้นพนักงานขับรถต้องรู้จักการดูแลและการตรวจเช็คอย่างถูกวิธี

4.การขับขี่ประหยัดน้ำมัน เป็นจุดที่ช่วยให้เกิดกำไรต่อผู้ประกอบการและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ ฮีโน่ยังมีเครื่องมือที่ช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมัน นั้นคือ iQ-San ซึ่งติดตั้งเป็นมาตรฐานของรถบรรทุกฮีโน่ โดยไดรับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และเครื่องมือนี้ จะเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันประหยัดน้ำมันด้วย

ทางฮีโน่ฯ ขอขอบคุณทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกับฮีโน่ฯ จัดการแข่งขันนี้ขึ้นมา เพื่อประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่กับผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น แต่รวมถึงสังคมไทยที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตนั้นเอง”

โดย…สวนเลน

Advertisement