ปัจจุบันนี้มีการพูดคุยเป็นวงกว้างในเรื่องความสำคัญของการบูรณาการอย่างยั่งยืนของวงการอุตสาหกรรมขนส่ง ในการตอบสนองต่อปัญหาการผันผวนของสภาพดินฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แล้วอะไรคือการบูรณาการดังกล่าว? และสิ่งนั้นสำคัญอย่างไร?

คุณเอริก้า ซันเดล หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ได้พูดถึง วิสัยทัศน์ของสแกนเนียว่า ต้องการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งแบบยั่งยืน แต่หลายๆ คนก็ยังมีคำถามว่า “การขนส่งอย่างยั่งยืนคืออะไร?” และ “ทำไมสแกนเนียต้องให้ความสำคัญด้วย?” ซึ่งเธอได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม

ประการแรกความยั่งยืนต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจ เราต้องการสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ของเรา เพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตและประกอบธุรกิจได้ เรายังต้องการโครงสร้างสังคมที่แข็งแรงและมั่นคงในการผลักดันเศรษฐกิจไปข้างหน้า สิ่งเหล่านี้ทำงานเชื่อมโยงกันทั้งหมด โดยการประกอบธุรกิจแบบยั่งยืนต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมและเศรฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นผลมาจากหนึ่งในสามส่วนดังกล่าวนั่นคือ สิ่งแวดล้อมและโลกของเรา ที่จริงแล้วโลกของเราตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่ดีเท่าไหร่นัก เราพบว่าผลของสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงก่อให้เกิด คลื่นความร้อน ไฟป่า น้ำท่วม และภัยแล้ง บ่อยมากขึ้น ทั้งหมดนี้มีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน และอุณหภูมิของโลกเราที่กำลังเพิ่มขึ้น โดยมีการนำพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้อย่างมหาศาลเป็นต้นเหตุ

โดยเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้น เกิดจากกระบวนการน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติซึ่งขุดขึ้นมาจากพื้นดินหลังจากที่มันถูกเก็บไว้ใต้ดินเป็นเวลานับล้านปี เมื่อมนุษย์นำมาใช้งานด้วยการสันดาปเป็นเชื้อเพลิง การสันดาปนั้นเองที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ เมื่อมีการใช้เชื้อเพลิงนี้มากขึ้นเช่นในปัจจุบัน จึงเท่ากับเร่งการก่อให้เกิดมลภาวะบนโลกใบนี้อย่างรวดเร็ว เป็นการรบกวนวงจรคาร์บอนตามธรรมชาติของโลกตามปรกติ และทำให้อุณหภูมิปรกติทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีเสถียรภาพ หรือสภาวะโลกร้อนนั่นเอง

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เราต้องการให้โลกของเราอยู่ในสภาวะที่ดี และให้สังคมคนบนโลกมีความปรกติสุข เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง กิจการทั้งหลายดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และนั่นเป็นสาเหตุที่สแกนเนียให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราเห็นได้ชัดเจนว่า ระบบขนส่งในปัจจุบันเป็นปัจจัยใหญ่ที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนมากและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เราเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมาถึง เนื่องจากไม่มีประเทศใด เมืองใด แม้แต่บุคคลใด จะได้ประโยชน์จากการดำเนินการทั้งหลายที่ด้อยประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดจราจรที่แออัด อันตรายและอุบัติเหตุ รวมถึงมลพิษในอากาศ ที่เป็นตัวการบ่อนทำลายโลกใบนี้ตลอดมา

สแกนเนียในฐานะที่เป็นธุรกิจระดับนานาชาติจะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ และความพร้อมของเราในการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโลกใบนี้ และเพื่อให้แน่ใจว่าเรายังจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคต เราจึงต้องแสดงภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นต่อลูกค้าที่ทั้งมีความเป็นอัจฉริยะ และสร้างความยั่งยืนในการทำธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราจะค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด โดยในขณะนี้สินค้าของเราที่มีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนประกอบด้วย 1.โซลูชั่นการขนส่งที่นำไปสู่การใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ (ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย) 2.เครื่องยนต์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงทางเลือกที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ไบโอเอทานอล ไบโอดีเซล และก๊าซชีวภาพ หรือไฟฟ้า และ3.บริการและโซลูชั่นที่ครอบคลุม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบหรือกลุ่มรถ ซึ่งหมายถึงการช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการขนส่ง

แต่ภาระกิจในการสร้างการขนส่งอย่างยั่งยืนทั้งระบบทั้งหมดนี้ยังไม่เพียงพอ เหตุผลหลักเพราะเราเพียงคนเดียวไม่สามารถทำได้ เราจำเป็นต้องมีคู่ค้า ลูกค้า มาร่วมการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกัน และเราต้องการให้ผู้กำหนดนโยบายต่างๆ ช่วยเปิดทางให้เราเดินไปได้อย่างไม่ติดขัด เราทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้กับการมีส่วนร่วมกับชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์ของเรา แต่เราต้องการความร่วมมือจากทุกคนที่มีส่วนร่วมมาช่วยด้วย เพราะเมื่อคำนึงถึงผลตอบแทนที่รออยู่ คือสุขภาพที่ดีบนโลกใบนี้ของเราที่จะเป็นไปอีกนานเท่านานแล้ว มันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะทำไปด้วยกัน

โดย…สวนเลน

Advertisement