โดย…เฉลิมชัย หุ่นนาครินทร์ทร 

ถือว่าเป็นข่าวดีของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ เมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่า วันที่ 24 .. 2562 จะมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอน จึงทำให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่างคาดว่า เศรษฐกิจในปี 2562 จะต้องฟื้นตัวอย่างเต็มที่ และสิ้นเคราะห์ สิ้นโศก หลังจากที่ต้องจมอยู่กับการหารายได้ที่ไม่พอกับรายจ่ายทุกวัน

และการที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2561 นั้น เพราะหน่วยงานของรัฐบาลทุกหน่วยงานจะใช่งบประมาณของตัวเองอย่างเต็มที่ มีการเร่งรัดดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ให้เสร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อมีจำนวนเงินลงมาแล้ว ประชาชนทั่วประเทศก็จะมีงานทำ บรรดารถใหญ่ก็จะถูกซื้อมาเพื่อใช้ทำงานที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้แทนจำหน่ายของรถใหญ่ทุกยี่ห้อ ที่ได้ประกอบรถออกมาเกินความต้องการของตลาด และจะมีการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อระบายรถออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยเหตุนี้เองจึงคาดว่า ยอดขายรถใหญ่ในปีนี้จะต้องทะลุเกิน 30,000 คันอย่างแน่นอน

เมื่อมีรถใหญ่วิ่งบนถนนเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการขาดแคลนคนขับก็จะเพิ่มมากตามไปด้วย ซึ่งตรงจุดนี้เองทางสถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์ ก็พยายามส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหันมาสนใจอาชีพขับรถใหญ่ว่า เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยังมีรายได้ต่อเดือนสูงมากกว่าคนจบปริญาตรีเสียอีก

ดังนั้นทางสถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์ จึงได้ขยายโรงเรียนสอนขับรถใหญ่เพิ่มมากขึ้น โดยที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีถึง 4 แห่ง จังหวัดมหาสารคาม 2 แห่ง ที่คลอง 4 จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง และโรงเรียนใหม่ล่าสุดคือที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนขับรถใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นที่สนใจของรัฐบาลในประเทศแถบอาเซียน เพราะได้เข้ามาศึกษาและนำความรู้ต่าง ๆ ไปถ่ายทอดการขับรถใหญ่ในประเทศของตัวเอง

และด้วยเหตุนี้เอง ผู้ที่ผ่านการเรียนจากสถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์ จะได้รับใบรับรองจากสถาบันต่าง ๆ อย่างมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถที่จะขับรถใหญ่ข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อบ้านได้ เพราะมีความมั่นใจว่า สามารถที่จะรู้เรื่องจราจร และขับรถได้อย่างปลอดภัย

เมื่อสามารถทำให้คนขับรถใหญ่ในประเทศให้การยอมรับ รวมถึงการทำให้คนรุ่นใหม่สนใจที่จะประกอบอาชีพการขับรถใหญ่เพิ่มมากขึ้น ด้วยการมาเรียนการขับรถใหญ่ขั้นพื้นฐานจากสถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์ ก่อน พร้อมทั้งยังได้รับการยอมรับในฝีมือการขับจากเพื่อนพันธมิตรที่ขับรถใหญ่ด้วยกัน และด้วยฝีมือในการขับที่ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเลย ก็จะได้รับการปรับตำแหน่ง และเงินเดือนจากนายจ้างเป็นประจำทุกปี เพราะช่วยลดต้นทุนให้กับองค์เป็นอย่างมาก

ส่วนประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ก็เริ่มที่จะมีการขนส่งเพิ่มมากขึ้น จึงต้องใช้รถใหญ่รวมถึงคนขับที่มีฝีมือการขับขั้นสูงมากตามไปด้วย จึงได้มาติดต่อทางสถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์ ให้ไปเปิดโรงเรียนสอนขับรถใหญ่ที่ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจาว่าจะให้ไปลงทุนเอง หรือร่วมทุนกับรัฐบาลประเทศนั้น ๆ หรืออาจจะไปถ่ายทอดเทคนิคการขับรถใหญ่ให้ก็ได้

Advertisement