โดย…วณัฐสุข สงวนศิริ 

บางทีเราก็งงหรือหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องเรียนหนังสือ ทำไมต้องมีกฎหมาย ทำไมต้องมีกฎระเบียบ ทำไมบางครั้งได้ยินคนพูดว่าคนเรียนหนังสือจบสูง ๆ คือคนดี

บางครั้งก็มีข่าวว่าคนที่ทำผิดกฎหมายทำผิดกฎระเบียบบ้านเมืองมีทั้งเรียนจบสูงและจบไม่สูง โลกเราใบนี้มีความหลากหลายมีความแตกต่าง เมื่อโลกมีความแตกต่างก็ย่อมไม่แปลกที่ระดับชุมชนระดับหมู่บ้านระดับองค์กรจะมีความแตกต่าง ทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะความแตกต่างมีทุกหนแห่ง

ในปีหนึ่ง ๆ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวนหลักล้านคน สร้างความเสียหายอย่างมากมายมหาศาล เสียเงินค่ารักษาพยาบาล เสียเวลา เป็นความสูญเสียที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เสียดายทั้งเงินและที่สำคัญคือเสียดายคนเพราะคนมีโอกาสที่สร้างประโยชน์ให้ประเทศให้โลก มีโอกาสทำความดี มีโอกาสสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ คนคือจักรสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจเกิดการเคลื่อนคล่องและเกิดความต้องการอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดอะไรต่อมิอะไร

ความขมขื่นหมายความว่าเราต้องทนทุกข์กับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเรา ความขมขื่นอาจจะเกิดกับเราโดยตรง หรือเกิดกับคนรอบข้างหรือเกิดกับทรัพย์สินส่งผลให้เจ้าของเกิดทุกข์ ความพิการก็ทำให้คนรอบข้างเกิดความขมขื่น เกิดภาระที่คนอื่นต้องคอยดูแลต้องคอยช่วยเหลือป้อนน้ำป้อนข้าว ความพลัดพรากก็ก่อให้เกิดความขมขื่นได้ด้วย บางทีเราอาจจะแปลความขมขื่นว่าภาระที่เกี่ยวข้องกระทบกับทั้งกายและใจก็ได้

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เป็นคำกล่าวที่เราได้ยินบ่อย ๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า “ให้เราปลงหรือยอมรับ” แต่มีความหมายว่าให้เรา “ป้องกันไม่ให้เกิดกับตนเองและกับผู้อื่น” ความผิดพลาดอาจเกิดได้กับทุกคนหนักบ้างเบาบ้าง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “เราได้ป้องกันเต็มที่จนสุดความสามารถแล้วหรือหยัง” การป้องกันกับการแก้ไขเส้นแบ่งไม่ได้ห่างกันเลยการแก้ไขนั้นทำได้ยากเพราะหมายความว่าเหตุการณ์ซึ่งหน้า บางครั้งก็แก้ได้ บางครั้งก็ไม่ได้ เพราะจวนตัวสายเกินแก้ แต่การป้องกันทำได้ง่ายกว่า เพียงแต่การป้องกันนั้นมีวิธีคิดมาเป็นตัวกำหนด

คนเราคิดดีมีทัศนะคติดีก็จะมีวิธีป้องกัน การคิดดีต่อตนเองนี่แหละจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเป็นคนแบบไหน เป็นคนที่มีพฤติกรรมอันตรายมีโอกาสก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ การรู้จักพฤติกรรมของตนเองก็จะพอบ่งชี้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือไกล มนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์ เขาก็มีวิธีคิดตามแนวของเขา เมื่อโลกมีพัฒนาการโลกมีคนเยอะ สิ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับข้อตกลงต่าง ๆ

หรือหากจะพูดง่าย ๆ ขอยกตัวอย่างกติกากลางหนึ่งเกิดนานมาก คือเมื่อประมาณปี ค.ศ.1888 นาย Karl ผู้คิดค้นผลิตรถยี่ห้อ Benz ก็นำรถออกมาทดลองวิ่งในเมืองที่เขาอาศัยอยู่ ชาวบ้านก็หนวกหูและเหม็นกลิ่นเชื้อเพลิงที่สันดาปก็มีการร้องเรียนและนำมาซึ่งการออกกฎระเบียบในการใช้ถนนโดยกำหนดเวลาและกำหนดสถานที่เพื่อไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ หลังจากนั้นโลกก็เริ่มมีรถยนต์ คนก็เริ่มใช้แรกเริ่มเดิมทีก็ยังไม่มีหรอกพวกใบขับขี่หรือกฎหมายกฎจราจร อุบัติเหตุกับคนมีเกิดขึ้นมานานมาก

เชื่อหรือไม่ จักรยาน 2 ล้อก็มีอุบัติเหตุกับคนเดินเท้า คือคนอยู่ในท้องถิ่นนั้นมาก่อน พอวันหนึ่งมีคนซื้อจักรยานมาปั่นก็ยังไม่ได้มีกฎระเบียบไม่ได้มีข้อตกลงก็เกิดอุบัติเหตุและนำมาซึ่งการมีแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุรวมทั้งกฎต่าง ๆ ด้วย พอมีกติกากลางและทุกคนปฏิบัติตามความปลอดภัยก็บังเกิด

กฎหมายกฎระเบียบกฎจราจรต่าง ๆ ก็คือ “ช่องสำหรับนำไปสู่ความปลอดภัย ทั้งตนเองและผู้อื่น” การปฏิบัติการขับรถตามกฎจราจรตามกฎข้อบังคับช่วยป้องกันทรัพย์สินและชีวิตของตนเองและของผู้อื่น การป้องกันอุบัติเหตุที่ง่ายที่สุดมีต้นทุนต่ำที่สุดคือปฏิบัติตามกฎ การง่วงนอนไม่ใช่ง่วงแล้วหลับภายในหนึ่งวินาทีมันมีลางบอกก่อนว่าง่วง ความเร็วที่กฎกำหนดไว้ก็คือกติกากลางมีไว้เพื่อให้หยุดหรือควบคุมรถได้ในยามที่เกิดเหตุไม่คาดคิด คนเราต้องนึกถึงคนอื่นด้วย เอาใจเขามาใส่ใจเรา พยายามปฏิบัติตามกฎจราจรเถิดแล้วความปลอดภัยจะเกิดกับทุกคนที่ร่วมใช้ถนน กฎหมายกฎจราจรคือเครื่องมือหนึ่งช่วยให้เกิดความปลอดภัยครับ


(ภาพประกอบจาก Google)

Advertisement