บี.เอส.ขนส่ง” ประกาศตัวเป็นสื่อกลาง “Third Party Logistic Service Provider” ระหว่างผู้ว่าจ้างกับกลุ่มขนส่ง มั่นใจคัดเลือกบริษัทขนส่ง 51 ราย ที่มีมาตรฐานและคุณภาพครบครันให้ พร้อมปรับปรุงและยกมาตรฐานขนส่งไทยให้เป็นสากลมากขึ้น เดินหน้าการขนส่งแบบเอ็กซ์เพรสรองรับการค้าในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ เพื่อสู้กับทุนต่างชาติให้ได้ 

คุณชุมพล สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ หจก. บี.เอส. ขนส่ง เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นไปที่การเป็นผู้บริหารจัดการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ (Third Party Logistic Service Provider) ที่ทำการประสานระหว่างโรงงาน หรือบริษัทเจ้าของสินค้า ที่ต้องการว่าจ้างให้ทำการขนส่งสินค้า ให้สามารถส่งสินค้าไปถึงปลายทางได้ตามเวลาที่กำหนด ด้วยการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมทั้งยังจัดส่งสินค้าได้ด้วยความปลอดภัย ตรงตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ 

จากระยะเวลากว่า52ปี ที่ได้ดำเนินธุรกิจมาจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ว่าจ้างที่ได้ใช้บริการกับบริษัทฯ เป็นสื่อกลางในการบริหารจัดการระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทขนส่ง ให้สามารถจัดส่งได้สำเร็จตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องเพราะทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกและสร้างมาตรฐานของกลุ่มขนส่งพันธมิตรที่มีอยู่ 51 บริษัท ให้สามารถทำการขนส่งสินค้าได้หลากหลาย ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศ มีประเภทรถต่าง ๆ ไว้บริการ และสามารถรองรับงานโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้รถในปริมาณมาก ๆ ได้ด้วย” 

สร้าง B.S.EXPRESS เป็นจุดแข็ง 

ด้วยปัจจุบันนี้ ระบบการขนส่งได้เปลี่ยนมาเป็นการขนส่งแบบเอ็กซ์เพรสที่รองรับตลาดการค้าแบบอีคอมเมิร์ซที่ขยายตัวมากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องปรับเปลี่ยนการขนส่งมาเป็นการทำตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ เช่นส่งของให้รวดเร็วขึ้น เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นทั้งที่เป็นบ้านพักหรือที่ทำงาน ด้วยเหตุนี้เอง จึงได้หันมามองธุรกิจเอ็กซ์เพรส ด้วยการเปิดบริการ B.S.EXPRESS ขึ้น โดยมีการใช้รถขนาดเล็กลงเช่นปิคอัพ โดยมีรถของบริษัทเอง และบริษัทขนส่งของเพื่อนพันธมิตรอีกมากกว่า 100 คัน โดยกำหนดพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงแรกนี้ไว้ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดรอบกรุงเทพฯ อีก 10 จังหวัดก่อน 

สำหรับสินค้าที่รับจ้างขนส่งจะเน้นเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหน้กมากเช่น25กิโลกรัมถึง85กิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันยังไม่ค่อยมีผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในลักษณะนี้ ตามปกติแล้ว EXPRESS ของต่างชาติจะใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลัก ไม่สามารถรับขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมากกว่า25 กิโลกรัมขึ้นไปได้ จึงเห็นช่องว่างตรงนี้ และเข้ามาเสนอบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ 

ขนส่งสินค้าออนไลน์เติบโตปีละ 20%

จากการวิเคราะห์ตลาดขนส่ง พบว่า ประมาณ50% เป็นกลุ่มร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วไป และอีกกว่า 40% เป็นกลุ่มร้านโมเดิร์นเทรด และประมาณ4% เป็นกลุ่มร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบอีคอมเมอร์ซ ซึ่งแต่ละปีการส่งสินค้าทางออนไลน์จะเติบโตขึ้นประมาณเกือบ 20% และจะแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากกลุ่มอื่น ๆ มา เป็นผลมาจากพฤติกรรมของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบาย สามารถสั่งสินค้าออนไลน์ และให้มาส่งถึงที่บ้านได้เลย ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า มีกลุ่มขนส่งจากต่างชาติเข้ามาเจาะตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และกินส่วนแบ่งนี้ไปแทบทั้งหมด 

ดันขนส่งไทยมีมาร์เก็ตแชร์กลุ่มสินค้าออนไลน์

ด้วยเหตุนี้เอง ทางบริษัทฯ จึงวางแผนที่จะให้ขนส่งไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มสินค้าออนไลน์บ้าง โดยจะทำการยกระดับพัฒนาระบบงานให้เป็นมืออาชีพทัดเทียมกับต่างชาติ ประสานกลุ่มพันธมิตรเครือข่าย เพื่อให้บริการจัดส่งสินค้าแบบออนไลน์ ถึงแม้ว่าเริ่มแรกจะมีปริมาณการจัดส่งในจำนวนน้อยอยู่ แต่ต่อไปในอนาคตจะมีปริมาณการจัดส่งมากขึ้นอย่างแน่นอน ด้วยกลยุทธ์หลักก็คือ จะเน้นให้การส่งสินค้าออนไลน์ ในคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล แต่ราคาไม่แพง คือกิโลกรัมละประมาณ 5-8 บาทเท่านั้น ในขณะที่ขนส่งรายอื่น ๆ คิดกิโลกรัมละประมาณ 10-15 บาทขึ้นไป 

ปรับมาตรฐานบริษัทให้เป็นสากล 

บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าที่จะทำให้มาตรฐานการทำงานทุกอย่างเทียบเท่ากับบริษัทขนส่งต่างชาติ โดยมีการปรับระบบงานใหม่เกือบทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน จึงคาดว่า ประมาณต้นปี 2562 การทำงานต่าง ๆ จะเต็มรูปแบบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานทั้งทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาด้านไอทีที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุด ลูกค้าสามารถได้รับการบริการ และตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO ก็จะยิ่งทำให้ผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นเต็ม 100% ในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ จะทำการระดมทุนและจดทะเบียนตั้งบริษัท จาก หจก. เป็น บจก. เพื่อให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นไปอีก พร้อมทั้งจะระดมทุนจัดตั้งบริษัทในเครือที่ดูแลเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์ให้พร้อมรองรับกับการขยายงานในอนาคตต่อไป

โดย…ยกล้อ

Advertisement