มีโชครุ่งเรืองกิจ แนะทางรอดกลุ่มเพื่อนพันธมิตรขนส่ง ควรขยายงานโลจิสติกส์ให้ครบวงจร เพื่อที่จะได้ทำงานแบบไม่มีวันหยุดและสร้างเกราะป้องกันขนส่งต่างชาติแย่งงาน พร้อมทั้งยังขยายกลุ่มลูกค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย ชี้ 5 เดือนนับจากนี้ สินค้าทางการเกษตรมีราคาดี ช่วยเพิ่มงานให้กลุ่มขนส่งภาคอีสานมีงานทำอย่างเต็มสูบ

คุณปราโมทย์ กงทอง ประธานกรรมการ บริษัท มีโชครุ่งเรืองกิจ จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยความที่อยู่ในวงการขนส่งภาคอีสานมานาน จึงมั่นใจว่า เมื่อเพื่อนพันธมิตรที่ทำขนส่งด้วยกันขยายธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์ให้มากขึ้น จะสามารถทำให้ธุรกิจขนส่งประคองตัวให้อยู่รอดได้ แม้จะเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และจะเป็นขนส่งขนาดใหญ่เมื่อภาวะเศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างเต็มตัว

อย่างธุรกิจขนส่งที่บริษัทฯ ทำอยู่ตอนนี้ ก็มีทั้งแบบตู้แห้ง ห้องเย็น เพื่อขนส่งสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค รถ 10 ล้อ เพื่อบรรทุกสินค้าทางการเกษตร และรถหัวลาก เพื่อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น ดังนั้น จึงเห็นว่า ทางบริษัทฯ มีงานขนส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถรับจ้างขนส่งสินค้าได้ทุกประเภทตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ และยังช่วยให้พนักงานทุกคนมีงานทำเพิ่มมากขึ้นจนแทบจะไม่มีวันหยุด และมีรายได้เข้ามาใช้ภายในครอบครัวอย่างเพียงพอ”

ด้วยเหตุนี้เอง จึงบอกต่อให้เพื่อนพันธมิตรที่ทำขนส่งด้วยกัน ให้ปรับแนวคิดใหม่ เพราะจากเดิมนั้น จะทำการขนส่งเฉพาะสินค้าทางการเกษตร ซึ่งมีผู้ว่าจ้างขนส่งเพียงแค่ 5 เดือนต่อปีเท่านั้น หากเพิ่มขนส่งแบบตู้แห้ง ห้องเย็น และรถหัวลากเพื่อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ก็จะมีงานขนส่งเพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งปี ถือได้ว่า เป็นการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้ขนส่งต่างชาติเข้ามาแย่งกลุ่มผู้ว่าจ้างไปได้ รวมถึงเมื่อธุรกิจขนส่งมีความมั่นคงขึ้น ก็จะทำให้นักธุรกิจในประเทศเพื่อบ้านว่าจ้างขนส่งสินค้าให้อีกด้วย

ส่วนการขนส่งในภาคอีสานนั้น ต่างมีผู้ว่าจ้างหลัก คือ กลุ่มเกษตรกรที่ให้ทำการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมดังนั้น ในช่วง 5 เดือนแรกนับจากนี้ คือ ช่วงเดือน พ..-มี.. จะมีงานขนส่งเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากราคาข้าวเปลือก และมันสำปะหลังมีราคาสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนยังมีความต้องการสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคที่ผลิตจากเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น บรรดากลุ่มขนส่งที่สามารถวิ่งข้างชายแดนจากเมืองไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ก็จะมีงานขนส่งเพิ่มขึ้น ทำให้องค์กรอยู่รอดและส่งเสริมให้ภาวะเศรษฐกิจชายแดนดีขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถขยายงานขนส่งให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วย

โดย…ยกล้อ

Advertisement