กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 13 แห่ง ในเขต กทม.และปริมณฑล เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนในการใช้บริการ 

คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทได้ให้ความสำคัญต่อการดูแล บำรุงรักษา และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท ทั้ง 13 แห่ง ได้แก่ สะพานพุทธยอดฟ้าฯ สะพานกรุงธนบุรี สะพานกรุงเทพ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สะพานพระปกเกล้า สะพานพระราม 7 สะพานพระราม 3 สะพานพระราม 5 สะพานพระราม 4 สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2

โดยได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดำเนินการตรวจสอบสภาพตามกระบวนการด้านวิศวกรรมและตรวจวัดพฤติกรรมสะพานภายใต้น้ำหนักบรรทุกทดสอบ (Bridge Load Test) ซึ่งจะทำให้ทราบถึงสภาวะความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน สำหรับการจัดทำแผนบูรณะและเสริมความแข็งแรงให้กับสะพาน

พร้อมทั้งจัดทำระบบตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน (Bridge health Monitoring) เพื่อติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้สะพานทั้ง 13 แห่ง สำหรับการเดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

โดย…สวนเลน

Advertisement