ตลาดรถโดยสารขนาดเล็ก หรือ มินิบัส ถือเป็นตลาดที่ใหญ่มาก เพราะรัฐบาลระบุชัดเจนว่า ต้องนำมาใช้แทนรถตู้ร่วมบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่รวมกันแล้วมีจำนวนมากกว่า 45,000 คัน ซึ่งจะครบอายุสัมปทานในปี 2562

ด้วยทางรัฐบาลทราบดีว่า บรรดาผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนจากรถตู้มาเป็นรถมินิบัสนั้น มีปัญหาในด้านการเงิน ไม่สามารถมีหลักฐานทางการเงินเพื่อมาขอสินเชื่อจากธนาคารต่าง ๆ ได้ทุกราย จึงได้นำธนาคารกรุงไทยมาทำการปล่อยสินเชื่อให้โดยเฉพาะ เป็นจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท แต่ด้วยความขัดข้องและมีปัญหาทั้งภายในและภายนอก จึงทำให้ไม่สามารถปล่อยเงินกู้ในจำนวนเงินดังกล่าวได้ทั้งหมด

แหล่งข่าวในวงการรถโดยสาร เปิดเผยว่า ได้มีอู่ประกอบรถมินิบัสแห่งหนึ่งได้มองเห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินของบรรดาเถ้าแก่รถตู้ประจำทาง คือการนำเสนอให้หน่วยงานของรัฐบาลทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิยช์ และกระทรวงการคลัง ได้หาวิธีการช่วยเหลือธุรกิจของคนไทยให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อที่จะได้เปลี่ยนมาวิ่งรถมินิบัสได้ตามข้อกำหนดที่ทาง บขส. และขสมก. ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งยังช่วยทำให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตขึ้นอีกด้วย

นั่นคือ เมื่อฐานะทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ที่เพียงพอกับการผ่อนรถมินิบัสรายเดือนได้ หน่วยงานของรัฐบาลที่ปล่อยเงินกู้ก็จะปล่อยสินเชื่อให้ พร้อมทั้งคิดดอกเบี้ยเพียงแค่ 1% เท่านั้น และที่สำคัญคือ รถมินิบัสที่อยู่ในกฎเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อให้จะต้องประกอบในเมืองไทยเท่านั้น ด้วยสาเหตุที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น รวมทั้งโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วน คนงานของอู่ประกอบตัวถังก็จะมีงานทำ พร้อมทั้งยังช่วยผลักดันให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมีรายได้ตามไปด้วย

โดยกำหนดระยะเวลาของแผนการณ์ที่ทางหน่วยงานรัฐบาลจะปล่อยสินเชื่อด้วยการคิดดอกเบี้ยเพียงแค่ 1% นี้ กำลังอยู่ในการพิจารณาของกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะได้ผลสรุปและประกาศออกมาอย่างเป็นทางการได้ก่อนสิ้นปี 2561 นี้แน่

ส่วนรถมินิบัสที่นำเข้ามาจากประเทศต่าง ๆ แม้ว่าจะเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารทั้งหลายเป็นอย่างมาก แต่ติดปัญหาหลักคือเรื่องสินเชื่อที่หาได้ยากมาก มีข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างมากมาย และที่สำคัญต้องมีเงินดาวน์ถึง 30% และคิดดอกเบี้ยงสูงถึง 7% อีกด้วย จึงทำให้ยอดจำหน่ายรถมินิบัสยี่ห้อต่าง ๆ ที่นำเข้ามาจึงมีจำนวนไม่มากตามที่คาดไว้

เมื่อทราบข่าวที่ว่า รัฐบาลจะทำการปล่อยสินเชื่อให้รถมินิบัสที่ประกอบในประเทศด้วยการคิดดอกเบี้ยเพียงแค่ 1% เท่านั้น จึงทำให้หลายยี่ห้อได้ปรับเปลี่ยนแผนการณ์ใหม่ จากเดิมที่นำเข้าสำเร็จรูป เปลี่ยนมานำเข้าชิ้นส่วนแทน เพื่อที่จะได้นำมาประกอบเป็นรถมินิบัสสำเร็จรูปในเมืองไทยแทน ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้มากขึ้น และบรราดาลูกค้าก็จะได้ซื้อรถมินิบัสในราคาที่ถูกลงอีกด้วย”

โดย…ยกล้อ

Advertisement