อ็ม เอฟ ออโต้ เผยอุตสาหกรรมรถยนต์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการทำงานของเครื่องยนต์ และระบบไฟฟ้า หนุนแบตเตอรี่ต้องพัฒนาเพื่อตอบสนองการทำงานของเครื่องยนต์ พร้อมแนะนำแบตเตอรี่ใหม่ ภายใต้แบรนด์ PUMA รุ่นล่าสุด

คุณบุญชัย เมธีดุลสถิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอฟ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ชั้นนำของประเทศไทย อาทิ  PUMA Black, PUMA Gold, MF Power, OPTIMA Battery, Index, MF Charger และ Midtronics Tester เปิดเผยว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ ได้มีการพัฒนาและ เปลี่ยนแปลงการทำงานของเครื่องยนต์ และระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์เป็นอย่างมาก ทำให้แบตเตอรี่ต้องมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองการทำงานของเครื่องยนต์ จึงเป็นเวลาอันเหมาะสมที่บริษัทฯ จะเริ่มแนะนำผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ PUMA Start Stop Series ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ช่วยให้รถยนต์ประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยไอเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับหลักการทำงานของระบบไดชาร์จอัฉริยะ และระบบ Start Stop ในรถยนต์ จะมีแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ตัว คือ คอมเพรสเซอร์แอร์ และไดชาร์จ ทำงานอยู่ซึ่งจะหน่วงการทำงานของเครื่องยนต์ เอาไว้ ทำให้รถยนต์สิ้นเปลี่องน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเราปิดแอร์รถยนต์จะประหยัดน้ำมันได้ประมาณ 10–15% แต่เราไม่สามารถปิดแอร์ได้เพราะอากาศร้อน ดังนั้น ผู้ผลิตรถยนต์ จึงออกแบบให้ไดชาร์จหยุดทำงาน ซึ่งเป็นการลดภาระของเครื่องยนต์ และ ขณะที่ไดชาร์จหยุดการทำงาน แบตเตอรี่ จะทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้า แทนไดชาร์จ และ จะชาร์จไฟ กลับ ทุกครั้งที่เราถอนคันเร่งเครื่อง ระบบนี้ จะทำให้ช่วยให้ประหยัดน้ำมัน และ ลดก๊าซ CO2 ได้ (การทำงานเช่นนี้ เรียกว่า ระบบไดชาร์จอัจฉริยะ ; Alternator Management System: AMS )

ส่วนในรถยนต์บางรุ่น จะมีระบบ Start Stop ซึ่งเครื่องยนต์ จะหยุดทำงาน ทุกครั้งที่รถจอดหยุดนิ่ง โดยแบตเตอรี่จะเป็นผู้รับภาระจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิดขณะเครื่องยนต์หยุดทำงาน ซึ่งทำให้ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้มาก และช่วยให้ประหยัดน้ำมันเช่นกัน จากการทำงานเช่นนี้ ทำให้แบตเตอรี่ต้องรับภาระการทำงานหนักมากกว่าเดิมหลายเท่าจึงมีอายุการใช้งานสั้นกว่าเดิมาก

โดยแบตเตอรี่ PUMA Start Stop ออกแบบเพื่อ ให้รองรับการทำงานของระบบ ไดชาร์อัจฉริยะ และ Start Stop และ มีอายุใช้งานยืนยาว ผลที่ลูกค้าจะได้ คือ รถประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น , ลดการปล่อยก๊าซ CO2 และ อายุใช้งานยืนยาว

สำหรับคุณสมบัติของ PUMA Start Stop Series คือ เป็นแบตเตอรี่ที่ออกแบบให้มีแผ่นธาตุแบบพิเศษให้สารเคลือบแผ่นธาตุมีความหนาแน่นสูง โดยมีการเพิ่มสารคาร์บอน และไฟเบอร์ ลงไปในสารเคลือบแผ่นธาตุ ทำให้มีคุณสมบัติ ในการรับกระแสชาร์จกลับได้เร็ว และ มีการคายประจุไฟฟ้าได้นานขึ้น จึงทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยได้ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐาน SBA S0101 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รองรับการทำงานของระบบ Start Stop ที่แบตเตอรี่ รุ่นใหม่ต้องผ่าน การทดสอบ ให้ได้มากกว่า 30,000 Cycles และ ทำให้เครื่องยนต์ลดการทำงานลงได้ประมาณ 3-5% มีผลให้ประหยัดน้ำมัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) ได้

โดย PUMA Start Stop จะมี 2 ประเภท คือ PUMA EFB ใช้สำหรับรถยนต์ที่วางแบตเตอรี่ไว้ในห้องเครื่องที่มีความร้อนสูง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับรถยนต์ญี่ปุ่น และปิคอัพ ส่วน PUMA AGM ใช้สำหรับรถยุโรปที่ติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ภายในห้องโดยสาร หรือช่องสำภาระ และ รถที่มีการติดตั้งระบบ Start Stop แบบ Advance ซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่ ต้องรับภาระหนักกว่าแบบปรกติ ซึ่ง AGM แบตเตอรี่จะสามารถคายประจุไฟฟ้าได้ยาวนานกว่า EFB และมีอายุใช้งานยาวนานกว่า EFB

โดย…น้าเช

Advertisement