กลุ่มบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ รุกตลาดจับคู่ขนส่งระหว่างผู้ค้าและเจ้าของรถขนส่งเพื่ออุดจุดบอดธุรกิจขนส่ง สร้างผลกำไรให้เจ้าของรถบรรทุก พร้อมลดต้นทุนด้านขนส่งให้เจ้าของสินค้า หนุนเกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสำหรับขนส่ง

คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้นำเทคโนโลยีขนส่งในประเทศไทย เปิดเผยว่า กลุ่มดีทีซี ได้จัดตั้งบริษัท โทรามูฟ จำกัด ร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น 2 รายคือบริษัท ยาซากิ เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็มส์ จำกัด และบริษัท ทราบ็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวถือเป็นบริษัทร่วมทุนบริษัทแรกของกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมายังประเทศไทยในด้านการจับคู่ระหว่างเจ้าของสินค้ากับเจ้าของรถขนส่งอย่างแท้จริง โดยกลุ่มบริษัทดีทีซีฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 59% ของทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการถือโดยกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น

“ความจริงแล้ว ธุรกิจจับคู่ในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย มีความพยายามทำมาตลอดและทุกวันนี้ก็มีการทำอยู่ แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาด ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างเรากับญี่ปุ่นครั้งนี้ เรามั่นใจมากว่าจะสามารถนำเสนอบริการที่ดีและได้รับการยอมรับจากตลาดเพราะการนำเทคโนโลยีในรูป Platform มาให้บริการและชื่อเสียงของทราบ็อกซ์ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อเราเอา Platform นี้มาแนะนำในเมืองไทยจึงมั่นใจว่าจะได้รับการยอมรับจากตลาดแน่นอน”

คุณทศพลกล่าวต่อว่า สาเหตุที่กลุ่มดีทีซีฯ ให้ความสนใจในธุรกิจนี้เพราะได้เล็งเห็นจุดอ่อนของการทำธุรกิจขนส่งมาตลอดที่เจ้าของรถบรรทุกจะต้องประสบกับปัญหาการขนส่งสินค้าขาเดียว ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงโดยไม่จำเป็น อีกทั้งยังเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากธุรกิจที่กลุ่มดีทีซีฯ ให้บริการ จึงถือเป็นบริการที่จะทำให้กลุ่มดีทีซีฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร

ประกอบกับ ธุรกิจจับคู่ลักษณะนี้ เป็นธุรกิจที่มีผู้ให้บริการหลายรายมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในตลาดเพราะไม่มีการนำระบบที่ดีและได้มาตรฐานมาใช้ ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าบริการทราบ็อกซ์ที่คิดค้นโดยทราบ็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น จะได้รับการยอมรับอย่างดีจากตลาดโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

“จุดขายของเราคือชื่อเสียงของทราบ็อกซ์ในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างดีในประเทศญี่ปุ่น ทำให้เราสามารถนำเสนอบริการแบบเดียวกันนี้ในประเทศไทยให้กับลูกค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย และกลุ่มของเราก็มีพันธมิตรคู่ค้าที่เป็นบริษัทขนส่งจำนวนมาก ก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มเริ่มต้นของเราด้วย และแน่นอน เราก็จะต้องรุกไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้บริการนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง”

สำหรับจุดขายของทราบ็อกซ์ คือ ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งบริการที่ดีโดยเน้นค่าธรรมเนียมที่ยุติธรรมได้แก่ค่าลงทะเบียนสมัคร 1,000 บาทและค่าใช้บริการรายเดือน 1,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ในช่วงแนะนำ ทราบ็อกซ์จะให้สมาชิกทดลองใช้บริการฟรีเป็นเวลา 3 เดือน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าในปีแรกจะมีสมาชิกประมาณ 3,000 ราย โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเพราะรู้จักบริการของทราบ็อกซ์เป็นอย่างดี ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญอีกกลุ่มคือกลุ่มคู่ค้าของ ดี.ที.ซี. จากนั้น บริษัทฯ จะมุ่งขยายเครือข่ายหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม โดยคาดว่าภายใน 2 ปี ยอดสมาชิกจะเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 ราย

โดย…น้าเช

Advertisement