กรมทางหลวง เร่งปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 แก้ปัญหาจราจรรองรับการพัฒนาโครงการก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี

คุณอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรุณอมรินทร์ -พุทธมณฑลสาย 4 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ เพื่อใช้ในการเดินทางไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้รวมถึงเป็นเส้นทางรองรับทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีซึ่งจากสภาพการจราจรในปัจจุบันที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น เนื่องจากเป็นจุดที่สามารถเชื่องโยงไปถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกและถนนเพชรเกษม จึงทำให้ตรงบริเวณทางแยกต่างระดับฉิมพลี เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร

รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร ช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง บนทางหลวง รองรับการพัฒนาโครงการก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าบนถนนบรมราชชนนี กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 ทั้ง 2 แห่ง 

อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยต่อไปอีกว่า การปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีกรมทางหลวงได้ออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 338 และถนนกาญจนาภิเษก โดยการเพิ่มช่องจราจรในทิศทางเลี้ยวขวาจากกรุงเทพฯไป อ.บางบัวทอง ส่วนการปรับปรุงทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 เป็นการขยายความกว้างของสะพานต่อเชื่อมเดิมใน 2 ทิศทาง คือ ในทิศทางเลี้ยวขวาจากกรุงเทพฯไปศาลายาและทิศทางเลี้ยวขวาจากถนนพุทธมณฑลสาย 4 ไปกรุงเทพฯ 

โครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยระบายปริมาณจราจรให้มีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ รองรับการพัฒนาโครงการก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเดินทางขนส่งของประเทศในอนาคต

ทั้งนี้ ในระหว่างการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน กรมทางหลวงต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามความคืบหน้าโครงการได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง 

โดย…สวนเลน

Advertisement