กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์ (ช่วงกาญจนาภิเษก-ถนนราชพฤกษ์) ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร ทั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพโครงข่ายถนนกัลปพฤกษ์ โดยเฉพาะการกระจายปริมาณจราจรออกเมืองในชั่วโมงเร่งด่วน เพิ่มอายุการใช้งานของถนน ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนการเดินทางที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงตากสิน-บางหว้า ได้อีกทางหนึ่ง 

คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ปัจจุบันถนนกัลปพฤกษ์มีช่องจราจรรวม 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) โดยมีจุดเริ่มต้นที่ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันตก) ไปสิ้นสุดที่ถนนราชพฤกษ์บริเวณสวนเลียบ แม้ว่าที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนสุขาภิบาล 1 และถนนกำนันแม้นแล้วเสร็จ โดยสามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ในช่วงเวลาเร่งด่วนมีการจราจรที่ติดขัด โดยเฉพาะบริเวณทางแยกต่างระดับสวนเลียบ (ถนนกัลปพฤกษ์ตัดกับถนนราชพฤกษ์)

ดังนั้น ทช.จึงมีความจำเป็นต้องขยายถนนกัลปพฤกษ์ จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ในพื้นที่เขตทางเดิม โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ และทางเดินเท้า รวมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจรที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันโครงการมีผลงานความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 26 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางส่วนขยายผิวจราจร และขั้นตอนทรายถมหลังท่อระบายน้ำเพื่อเตรียมก่อสร้างทางเท้า โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 476 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2562

โดย…สวนเลน

Advertisement