Home Search

ตรวจควันดำ - search results

If you're not happy with the results, please do another search

ขนส่งฯ ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร หวังแก้เรื่อง PM2.5 ล่าสุด ทะลุ 101,683 คัน

0
วันนี้ (29 มกราคม 2565) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก...
ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ

ขนส่งฯ ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร ล่าสุด พ่นห้ามใช้ 304 คัน

0
20 ธันวาคม 2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ...
พ่นห้ามใช้รถควันดำ

ขนส่ง ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร ล่าสุด พ่นห้ามใช้ 1,606 คัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ ไม่หยุดตรวจควันดำ! 8 เดือน พ่นห้ามใช้รถใหญ่แล้ว 1,561 คัน

0
กรมการขนส่งทางบก ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารต่อเนื่องทั่วประเทศ มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 เผยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค....
ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร

ขนส่ง ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร ล่าสุด พ่นห้ามใช้ 1,483 คัน

0
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก...
ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร

ขนส่งฯ จี้ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร 1.6 แสนคัน ตามมาตราการแก้ปัญหา PM2.5

0
วันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นายจิรุตม์ วิศาลจิตร...

ขนส่งฯ เผย 5 เดือนที่ผ่านมา ตรวจควันดำรถใหญ่ 130,019 คัน พ่นห้ามใช้ 1,183 คัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร แก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ พ่นห้ามใช้ 1,145 คันแล้ว

0
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายจิรุตม์ วิศาลจิตร...

ขนส่งเผยตรวจควันดำรถทั้งสิ้น 114,827 คัน พ่นห้ามใช้แล้ว 1,059 คัน

0
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก...

ขนส่งฯ เผย เดือนตุลาคม 63–กุมภาพันธ์ 64 ตรวจควันดำ 107,072 คัน พ่นห้ามใช้ 948 คัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร ล่าสุดทะลุ 1 แสนคันแล้ว

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ รุดตรวจควันดำรถใหญ่กรมทางหลวงชนบท ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100%

0
กรมทางหลวงชนบท จับมือ กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มและให้ความรู้การดูแลเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละออง PM 2.5...

รถบรรทุกและรถโดยสาร สังเวยมาตรการตรวจควันดำ ล่าสุดพ่นห้ามใช้แล้ว 812 คัน

0
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายจิรุตม์ วิศาลจิตร...

ขนส่งฯ เผยมาตรการตรวจควันดำ ล่าสุดพ่นห้ามใช้แล้ว 793 คัน

0
(17 มกราคม 64) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ...