Home Authors Posts by ภานุชนารถ

ภานุชนารถ

216 POSTS 0 COMMENTS

3 ระบบที่จะช่วยให้ธุรกิจการขนส่งของคุณเป็นที่ 1 ได้ง่ายๆ

0
ยิ่งการแข่งขันสูงยิ่งต้องจัดการธุรกิจให้ดีขึ้น เพราะในปัจจุบันมีธุรกิจการขนส่งเกิดขึ้นมากมายทั้งในและต่างประเทศทำให้เกิดการแข่งขันสูง ลูกค้ามีตัวเลือกในการใช้บริการมากขึ้นทั้งของภาครัฐและเอกชน ธุรกิจจึงต้องปรับตัวและพัฒนาการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น วันนี้ทาง Bus&Truck  จึงได้มีระบบการทำงานง่าย...

ซีพี โฟตอน ร่วมกับ ปัญญาภิวัฒน์ สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ก้าวไปอีกขั้นกับการ Work-Based Education

0
  Work-Based Education คือ รูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) พัฒนาขึ้นใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาในการได้ปฏิบัติงานจริงไม่ใช่อยู่แค่กับทฤษฎีเหมือนเมื่อก่อน...

งบ 1,320,000,000 บาท กรมทางหลวงระบายปริมาณการจราจรจากอีสานตอนล่างสู่ตะวันออก

0
  สำนักก่อสร้างทางที่ 2  ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ยโสธร –...

Green Logistics ปัจจัยสำคัญที่ธุรกิจขนส่งต้องมี

0
ก่อนที่จะเริ่มเปิดธุรกิจขนส่งหรือแม้กระทั่งการใช้บริการการขนส่งสิ่งที่เราควรระลึกถึงอย่างหนึ่งคือการใส่ใจสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงทรัพยากรณ์ธรรมชาติ Green Logistics เป็นการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  รวมถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม...