เราจะไปทางไหน?

โดย...วณัฐสุข สงวนศิริ  ทราบดีว่าองค์การอนามัยโลกจัดลำดับความปลอดภัยทางถนนโดยใช้สถิติเป็นเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนต่อประชากร 1 แสนราย ยกตัวอย่าง เช่น...

‘ส่วย’ ตัวทำลายเศรษฐกิจ

เมื่อได้ยินคำว่าส่วย คงจะนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะการจ่ายเงินล่วงหน้าก็เพื่อที่จะหวังเอาผลประโยชน์เท่านั้น แต่รู้หรือไม่ว่าผลประโยชน์ที่หวังได้จากข้างหน้านั้นมหาศาลทีเดียว และเป็นบ่อนทำลายเศรษฐกิจโดยรวมไม่ให้ดีขึ้นด้วย สำหรับรถบรรทุกที่จ่ายส่วยเพื่อบรรทุกน้ำหนักสินค้าเกินนั้น ก็ถือว่าเป็นบ่อนทำลายรายได้ของพันธมิตรเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันเอง เพราะหากบรรทุกสินค้าน้ำหนักเท่ากันตามที่กฎหมายกำหนด...

Value Chain ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย

อุตสาหกรรมอาหารนับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็น 1 ในปัจจัย 4 ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และมีแนวโน้มความต้องการอาหารในอนาคตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น...

การดำเนินงานโลจิสติกส์ธุรกิจนำเที่ยว

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้เขียนได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก...

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การขนส่งนั้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ถือได้ว่าการขนส่งทางบกนั้นเป็นกลไกสำคัญที่จะสามารถเชื่อมต่อไปยังการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ...

10 ข้อคนขับ 10 ล้อต้องรู้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

การขนส่งโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจอีกเส้นหนึ่ง แต่การขนส่งในลักษณะนี้ สิ่งที่ติดตามมาที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดก็คืออุบัติเหตุ ซึ่งปัจจัยสำคัญในการขับขี่ปลอดภัยโดยภาพรวมประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ...

ถึงยุคการเปลี่ยนแปลงงานจัดซื้อจัดหา

การแข่งขันทางธุรกิจในตลาดโลกเริ่มมีการนำดิจิทัลทุกรูปแบบเข้ามาพัฒนาและขยายผลทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายกับบริษัทอื่น ๆ ทันที ซึ่งในโลกของ Global Village...

การส่งเสริมและการประยุกต์ใช้ ERP

ผู้เขียนได้มีโอกาสได้ฟังการสัมมนาเรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จในการ Implement ระบบ ERP คุณพรชัย รัตนตรัยภพ...

ถนนสาย 304 โฉมใหม่

โดย วณัฐสุข สงวนศิริ ถนนสาย 304 เป็นถนนสายสำคัญสายหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ฉะเชิงเทรา –...

หมายเลข 19 หรือ 91 นำโชคลาภมาให้

โดย อาจารย์นภัทร ปั้นเหน่งเพชร หรือ ปอ นางฟ้าเลขลิขิต เมื่อเช้าวันที่ 30...

แก้ปัญหารถทัวร์ 2 ชั้น ให้ถูกทาง

ในเรื่องที่ยังเป็นปัญหาค้างคาใจ ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกับบริษัทให้เช่ารถโดยสาร ก็คือเรื่องกรณีรถโดยสาร 2 ชั้น ที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยยังหาข้อสรุปในกรณีป้องกันการเกิดอุบัติของรถโดยสาร...

ซุบซิบ “ชุมทางขนส่ง” ฉบับ 357

สวัสดีครับเพื่อน ๆ สมาชิกนิตยสาร BUS & TRUCK ทุกท่าน...

3 ประสานเพื่อปรับตัวในงานโลจิสติกส์ขององค์กร

ปรากฏการณ์ของการนำเทคโนโลยี หุ่นยนต์ การใช้คลาว์ด หรือการใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ในทุกกระบวนการของธุรกิจเพื่อช่วยให้การทำงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานแล้ว...

Disruptive แทรกงานโลจิสติกส์

ประเด็น Disruptive Technology กำลังกลายเป็นเรื่อง Hot Issue ในธุรกิจโลจิสติกส์ยุค...

ติด GPS มีแต่โทษปรับ

ตั้งแต่ต้นปี 2559 กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ออกกฎระเบียบให้รถโดยสารทุกคัน จะต้องติดตั้งระบบ GPS...

MOST POPULAR

HOT NEWS

RECENT POST