ค่ายรถใหญ่ก็โดนเหมือนกัน

วงการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหน ก็มีทั้งที่ทำงานสุจริตและทำงานคดโกงเหมือนกันหมด แม้ว่าจะมีกฎระเบียบออกมาบังคับตามกฎหมายอย่างเข้มงวดก็มีการโกงเกิดขึ้น ไม่มีการงดเว้นเลย อย่างบริษัทผู้แทนจำหน่ายรถใหญ่แทบทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะมาจากค่ายญี่ปุ่นหรือค่ายยุโรป แม้จะมีการวางกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีช่องว่างที่กลุ่มลูกค้าจะใช้เล่เหลี่ยมหลบหนีการจ่ายเงินไปได้ก็ยังโดนเหมือนกัน ได้มีพนักงานของค่ายรถใหญ่ยี่ห้อหนึ่ง...

วิธีขับรถ

โดย คุณวณัฐสุข สงวนศิริ  [email protected] วันเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก สถานการณ์เกี่ยวกับการบรรทุกขนส่งก็แปรเปลี่ยนมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ส่วนจำนวนอุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้น ณ วันนี้มีคนตายจากอุบัติเหตุทางถนน...

ความเป็นไปได้เกิดขึ้นได้ทุกที่

โดย คุณชลากร เศรษฐบัณฑัต Everywhere is possible – mr.Sascha...

ความท้าทายโลจิสติกส์ทางอากาศ

อุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันประชาชนนิยมเดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มสูงขึ้นกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยว ติดต่อเจรจาทางธุรกิจ การศึกษา แรงงาน เป็นต้น...

รถทัวร์ต้องรวมตัวกันเพื่อยู่รอด

เมื่อปี 2559 ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ออกกฎหมายให้บรรดารถโดยสารสาธารณะ ต้องติด GPS...

การขนส่งต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

โดย เฉลิมศักดิ์ หุ่นนาครินทร์ คงจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอน อย่างภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่เติบโต ย่ำอยู่กับที่มาได้กว่า 2...

โจรในเครื่องแบบ

ด้วยปัจจุบันนี้ เห็นได้ว่าในเมืองไทยได้เปลี่ยนรูปแบบไป ไม่มีคนไทยที่ชอบทำงานให้บริการ รักความสะดวด สบาย จ้างคนอื่นให้มาทำงานแทน...

ทะเบียน 18 หรือ 81 อย่าใช้

โดย อาจารย์นภัทร ปั้นเหน่งเพชร หรือ ปอ นางฟ้าเลขลิขิต ความหมายของหมายเลข 1...

ทำในสิ่งที่คุณชอบ

โดย คุณชลากร เศรษฐบัณฑัต If passion drives you,...

การเกิดอุบัติเหตุ

โดย คุณวณัฐสุข สงวนศิริ  [email protected] อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดทุกวันเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ประมาณร้อยละ 70 เกิดจากรถจักรยานยนต์...

การปรับตัวธุรกิจโลจิติกส์ยุคดิจิตอล 4.0

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนับว่าเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการเหล่านี้มักจะประสบปัญหาต่าง ๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ/ขยายธุรกิจ ขาดการนำความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจยังคงใช้วิธีการแบบเดิม ๆ...

ทะเบียน 86 หรือ 68 ต้องดูแลให้ดี

โดย อาจารย์นภัทร ปั้นเหน่งเพชร หรือ ปอ นางฟ้าเลขลิขิต ทะเบียนหมายเลข 6...

ทะเบียน 27 ไม่สวย

โดย อาจารย์นภัทร ปั้นเหน่งเพชร หรือ ปอ นางฟ้าเลขลิขิต ด้วยหมายเลขทะเบียนรถขนส่งที่ลงท้ายด้วย 27...

ทะเบียน 55 ดีสุด

โดย อาจารย์นภัทร ปั้นเหน่งเพชร หรือ ปอ นางฟ้าเลขลิขิต ตัวเลขของทะเบียนรถที่เป็นคู่กันนั้นหาได้ยากมาก เพราะเป็นที่นิยมของผู้ใช้รถ...

รถทัวร์ต้องพัฒนาทั้งคุณภาพและคนขับ

ปัจจุบันนี้ตลาดของรถทัวร์เพื่อรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ถือว่าเริ่มสดใส มีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น จนงานเริ่มเต็มขาดอีกเพียงนิดหน่อยเท่านั้น หากเป็นไปดังที่รัฐบาลคาดไว้ว่าตลาดนักท่องเที่ยวปีนี้จะมากถึง 32 ล้านคน...

MOST POPULAR

HOT NEWS

RECENT POST