Home Tags กกท.

Tag: กกท.

คมนาคม สั่งเปิดท่าเรือคลองใหญ่ ปี 64

0
คุณอธิรัฐ รัตนเศรษฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานการประชุมการบริหารและประกอบการท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด  ซึ่งกรมเจ้าท่าได้สร้างเสร็จแล้วในปี 2558 ...