Home Tags กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

“ใส่แตะ” ขับถูกปรับแน่  

"ใส่รองเท้าแต่ขับรถทำไมต้องโดนปรับ" เรื่องนี้อาจเคยมีประเด็นผุดขึ้นมาหลายครั้งกับคนขับรถใหญ่ ซึ่งจะต่างกับคนทั่วไปที่ขับขี่รถยนต์ที่สามารถใส่รองเท้าแตะหรืออะไรก็ได้ แต่สำหรับโชว์เฟอร์ที่ขับรถขนส่ง รถบรรทุก และรถโดยสารหรือรถรับจ้างสาธารณะ ที่ต้องมีหน้าที่ขับรถให้ปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดแล้วนั้น...

มินิบัสคึกคัก! กรุงไทย-บสย. หนุนดอกเบี้ยต่ำ นาน 7 ปี

กรมการขนส่งฯ จับมือ กรุงไทย - บขส. - บสย. เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการขนส่งร่วมกำหนดมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการด้วยรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับความปลอดภัยและการให้บริการด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยกรุงไทย-บสย.หนุนปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ...