Home Tags กรมการขนส่ง

Tag: กรมการขนส่ง

คุมเข้ม! กรมการขนส่งทางบก พร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก

เนื่องจากช่วงวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันหยุดยาวช่วง 14 - 16 พ.ค. 65 เพราะฉะนั้นในการเดินทางของประชาชนช่วงวันวิสาขบูชา...