Home Tags กรมทางหลวงชนบท ทบทวนมาตรการรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน

Tag: กรมทางหลวงชนบท ทบทวนมาตรการรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน

กรมทางหลวงชนบท สั่งการหน่วยงานลูก เฝ้าระวังอุทกภัยในหน้าฝน

0
กรมทางหลวงชนบท ทบทวนมาตรการรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน เร่งสั่งการหน่วยงานลูกเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ คุณกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท...