Home Tags กรมทางหลวงชนบท บรรเทาความเดือดร้อนช่วงภัยแล้ง

Tag: กรมทางหลวงชนบท บรรเทาความเดือดร้อนช่วงภัยแล้ง

กรมทางหลวงชนบท ช่วยภัยแล้งต่อเนื่อง แจกจ่ายน้ำไปแล้วกว่า 6.2 ล้านลิตร

0
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง ระดมเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำประปา  3,000 ลิตร...

กรมทางหลวงชนบท บรรเทาความเดือดร้อนช่วงภัยแล้งเร่งส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชน

0
คุณกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา...