Home Tags กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Tag: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งเป้าอัพสกิลแรงงานคุณภาพ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 64 เปิดฝึกกว่า 40 หลักสูตร

0
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประกอบชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมยกระดับฝีมือ ให้พนักงานต้อนรับบนรถของนครชัยแอร์

0
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล...