Home Tags กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

Tag: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

“ชัยวุฒิ” ส่ง ปณท ชูจุดแข็งการขนส่งช่วยสินค้าเกษตร-สนับสนุนระบบสาธารณสุขฝ่าโควิด-19

0
“ชัยวุฒิ” มอบหมาย บ.ไปรษณีย์ไทย ใช้จุดแข็งในศักยภาพด้านการขนส่ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรายย่อยและสินค้าเกษตรฝ่าวิกฤติโควิด-19 ควบคู่สนับสนุนระบบสาธารณสุข รับอาสาขนส่งฟรีอุปกรณ์การแพทย์...