Home Tags กระทรวงพลังงาน

Tag: กระทรวงพลังงาน

รถบรรทุกประท้วงน้ำมันแพง5 ข้อเรียกร้อง “คุมราคาน้ำมัน” จากกลุ่มรถบรรทุก

เปิด 5 ข้อเรียกร้อง “คุมราคาน้ำมัน” จากกลุ่มรถบรรทุก ถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์

0
สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เผยสถานการณ์ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยทุกชนิด ปรับราคาสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 –...