Home Tags กระทรวงพาณิชย์

Tag: กระทรวงพาณิชย์

“จุรินทร์” แก้ปัญหาราคาผักแพง ส่งโมบายผักราคาส่ง 50 คัน

“จุรินทร์” แก้ปัญหาราคาผักแพง ส่งโมบายผักราคาส่ง 50 คัน บุกทั่วกรุงเทพและปริมณฑล 1 เดือนเต็ม

0
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงราคาผักแพง นายจุรินทร์ กล่าวว่า...

360TRUCK จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในแคมเปญ “ช้อปของไทยใช้ของดี”

0
360TRUCK แพลตฟอร์มจองรถบรรทุกเพื่อธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมจัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์และออนไลน์ ในชื่อแคมเปญ ช้อปของไทยใช้ของดี ร่วมมือกับ 10 องค์กรธุรกิจด้านการค้าและการขนส่ง 360TRUCK, Lazada, Shopee,...