Home Tags กระทรวงแรงงาน

Tag: กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งเป้าอัพสกิลแรงงานคุณภาพ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 64 เปิดฝึกกว่า 40 หลักสูตร

0
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประกอบชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์...