Home Tags กรุงเทพมหานคร โดยเพิ่มรถเก็บขนขยะให้แก่สำนักงานเขต จำนวน 842

Tag: กรุงเทพมหานคร โดยเพิ่มรถเก็บขนขยะให้แก่สำนักงานเขต จำนวน 842

กทม.เพิ่มรถเก็บขยะกว่า 800 คันเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้าง

0
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา คุณชาตรี วัฒนเขจร...