Home Tags กลุ่มบริษัทอิตัลไทย

Tag: กลุ่มบริษัทอิตัลไทย

กลุ่มบริษัทอิตัลไทย เสริมทัพ “ก่อสร้าง–เครื่องจักรกล” ฝ่ามรสุมโควิด-19

0
กลุ่มบริษัทอิตัลไทย เร่งฟื้นธุรกิจ “ท่องเที่ยว–บริการ” และเสริมทัพ “ก่อสร้าง–เครื่องจักรกล” หลังรัฐคลายล็อกดาวน์ ประเมินต้นปี...