Home Tags การก่อสร้างสะพานข้ามห้วยนายบรรจบ

Tag: การก่อสร้างสะพานข้ามห้วยนายบรรจบ

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชาวประจวบฯสร้างสะพานข้ามห้วยนายบรรจบ แล้วเสร็จสมบูรณ์

0
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยนายบรรจบ ตำบลไชยราช อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...