Home Tags การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

Tag: การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

0
การขนส่งในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบที่เรามักเคยชินกันมาตลอดก็เช่น การขนส่งด้วยรถบรรทุก การขนส่งทางเรือ การขนส่งทางเครื่องบิน และการขนส่งทางรถไฟ แต่ในบางครั้งการขนส่งก็ไม่สามารถส่งในครั้งเดียวจบอาจจะมีการเปลี่ยนยานพาหนะในการขนส่งหรือเปลี่ยนการขนส่งจากเรืออีกลำไปยังเรืออีกลำ หรือรถอีกคันไปยังรถอีกคันเพื่อกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอื่น...