Home Tags การขนส่งยอดนิยม

Tag: การขนส่งยอดนิยม

รู้จักกับรูปแบบการขนส่งยอดนิยมในประเทศไทย

การขนส่งทางบกเป็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทางรถบรรทุก รถสาธารณะ รถไฟ เป็นต้น โดยเป็นการขนส่งสินค้าหรือคนจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มีถนนเป็นเส้นทางระหว่างจุดหมายปลายทางทั้งสองแห่ง...