Home Tags การขนส่ง

Tag: การขนส่ง

รู้จักกับ Last Mile Delivery ไมล์สุดท้ายของการขนส่ง

เมื่อก่อนหากผู้ขนส่งต้องการส่งสินค้า พัสดุให้กับลูกค้าแต่ไม่มีคนอยู่บ้านหรือไม่มีผู้ที่คอยรับสินค้าได้ทำให้ต้องกลับมาส่งให้ใหม่ในวันถัดไปส่งผลให้ลูกค้าได้รับสินค้าช้าลง และผู้ส่งเสียเวลา บางครั้งร้ายแรงขนาดที่สินค้าหรือพัสดุสูญหาย ปัจจุบันจึงได้มีการคิดค้น Last Mile...
รถบรรทุกขนส่งอัตโนมัติ

รถบรรทุกขนส่งอัตโนมัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาพร้อมประสิทธิภาพ

0
การจากวิจัยของบริษัทแห่งหนึ่งพบว่า รถบรรทุกขนส่งอัตโนมัติลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกลงถึง 22% ไม่เพียงแค่มีประโยชน์ในเรื่องของการลดมลพิษทางอากาศเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการขนส่งให้ดีขึ้น ระบบของรถบรรทุกอัตโนมัติประกอบด้วยรถสองคัน คันหลักมีคนขับเพื่อนำทางรถบรรทุกคันที่สอง...

การขนส่งแห่งอนาคตความแตกต่างของโดรนและหุ่นยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง

เพราะธุรกิจโลจิสติกส์ไม่เคยหยุดนิ่งนักพัฒนาเริ่มคิดค้นเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์มากมายขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์การขนส่งมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทั้งระยะใกล้ระยะไกล ระบบการขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางราง หรือทางท่อก็ตาม แต่เพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่นและลดแรงงานคนให้มากที่สุด ธุรกิจการขนส่งจึงได้มีการปรับตัวและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง...

สร้างศักยภาพการขนส่งให้แข็งแกร่งขึ้น ด้วย Delivery Robots

0
เพราะหุ่นยนต์ถูกนำมาใช้มากขึ้นในแวดวงอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้หุ่นยนต์ในการเสิร์ฟหรือจัดเตรียมวัตถุดิบ หรือแวดวงอุตสาหกรรมความงามที่ใช้หุ่นยนต์ในการสแกนใบหน้าเพื่อตรวจสอบสภาพผิว แม้แต่อุตสาหกรรมการขนส่งก็เช่นกัน เมื่อผู้ประกอบการต้องการจะลดต้นทุนและพัฒนาศักยภาพในการขนส่งให้มากขึ้นจึงเกิดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่าง Delivery Robots...