Home Tags การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว

Tag: การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว

NEDA มอบประปาภูเขาให้พี่น้องชาวลาวใกล้ถนนตัดใหม่ ไทย-หลวงพระบาง

0
NEDA จัดพิธีส่งมอบ “โครงการประปาภูเขาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ หมู่บ้านกิ่วแท่ง...

เปิดเบื้องหลัง ใครได้ประโยชน์บ้าง? จากเส้นทางหลวงพระบาง-ไทย 114 กม.

0
ภายหลังจากการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป. ลาว แล้วเสร็จ จะเห็นว่าโครงการนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศไทยแก่ประเทศเพื่อนบ้านในด้านการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว...

เปิดเส้นทางใหม่ ไทย-หลวงพระบาง เพียง 3 ชม.ยกระดับคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ

0
ไทย-ลาว ร่วมมือกันสร้างถนนระยะทาง 114 กม. ด้วยงบเกือบ 2 พันล้าน...