Home Tags การจราจรติดขัด

Tag: การจราจรติดขัด

สร้างทางลอด

เสร็จแล้ว! ทช. สร้างทางลอดเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง จ.เชียงใหม่

0
เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมือง ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สังกัดกระทรวงคมนาคม...