Home Tags การทดสอบสมรรถภาพผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพใหม่

Tag: การทดสอบสมรรถภาพผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพใหม่

ขนส่ง ยืนยัน!! ไม่ยึดคืนใบขับขี่ตลอดชีพ และไม่เรียกทั้งหมดมาทดสอบสมรรถนะใหม่

0
กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!! ไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถนะใหม่หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันในขณะนี้อย่างแน่นอน แต่จะศึกษาถึงแนวทางการคัดกรองผู้ที่ขาดสมรรถนะหรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงหรือมีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก...

ขนส่งฯ ชี้แจงเรื่องการเรียกทดสอบความพร้อมในการขับรถ “คนถือใบขับขี่แบบตลอดชีพ” ยังศึกษาอยู่

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมีแนวคิดในการเปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพจากบัตรแบบกระดาษมาเป็นแบบสมาร์ทการ์ด  มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ฐานข้อมูลผู้ถือใบขับขี่มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากขึ้น  เพราะผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและอยู่ในฐานข้อมูลระบบเดิม ...